Aplikacja mobilna „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego”


Józef Piłsudski, mat. prom. organizatorów
Aplikacja mobilna „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego”, przygotowana przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa, działa na urządzeniach z systemem Android i pozwala w atrakcyjny oraz wygodny sposób poznawać miejsca związane z życiem i działalnością Naczelnego Wodza.

Multimedialny przewodnik przenosi w czasie i pozwala poznawać miejsca, z którymi Józef Piłsudski był związany, jako młody człowiek, konspirator, legionista, twórca oraz budowniczy niepodległej, ale także jako ojciec rodziny i osoba korzystająca z uroków życia.

Wirtualną podróż można odbyć trzema szlakami, a miejsca i przypisane do nich wydarzenia są starannie przemyślane i dobrane.

  • Szlak Wileński prowadzi po miejscach związanych z dzieciństwem, wczesnymi latami edukacji i kształtowania się poglądów Józefa Piłsudskiego. To także miejsca odpoczynku Naczelnego Wodza.
  • Szlak Warszawski przybliża lokalizacje, gdzie zapadały najważniejsze decyzje związane z życiem kraju i pracą Marszałka. Józef Piłsudski w stolicy spędził większość czasu i właśnie to miasto nierozerwalnie związane jest z jego najważniejszymi osiągnięciami.
  • Szlak Pierwszej Kadrowej to pierwszy szlak bojowy Piłsudskiego w walce o Niepodległość Polski. Prowadzi z Krakowa poprzez wiele znanych i mniej znanych miejscowości, a kończy się w Kielcach.

Aplikację można ściągać poprzez https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileon.pisudskiapp lub obejrzeć na stronie www.pilsudskiinfo.pl.Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji