Litwa przekaże Ukrainie sprzęt i samochody strażackie


Fot. pixabay
Litwa przekaże Ukrainie pięć samochodów strażackich, 25 innych pojazdów, dwie łodzie i 300 strojów strażackich – poinformował minister środowiska Simonas Gentvilas. W piątek, 5 sierpnia, odbyło się zdalne spotkanie delegacji resortów środowiska Litwy i Ukrainy, którym przewodniczyli ministrowie obu krajów.

Podczas spotkania dwustronnego przedstawiono wpływ trwającej wojny na Ukrainie na środowisko, wskazano formy pomocy Litwy dla Ukrainy oraz omówiono planowaną wizytę ministra środowiska wraz z delegacją na Ukrainie.

"My nie tylko oferujemy Ukrainie pomoc, ale będziemy jej faktycznie udzielać. Pomoc ta będzie miała formę pomocy technicznej, takiej jak samochody, doradztwo w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody, zmian klimatycznych, redukcji zanieczyszczeń i innych dziedzin w miarę integracji Ukrainy z UE" - powiedział w komunikacie prasowym minister środowiska Simonas Gentvilas.

Litwa zapowiedziała też pomoc w tworzeniu na Ukrainie nowego Parku Narodowego „Puszcza Radziwiłła”, który odtwarza tereny podmokłe dla lepszej ochrony dzikich zwierząt i siedlisk.

Gentvilas wskazał, że „Litwa mogłaby pomóc parkowi nie tylko ekspertyzą czy środkami, ale także przekazując żubry, które zdaniem naszych przyrodników miałyby tam doskonałe warunki do życia”.

Ukraiński minister przedstawiając skutki wojny i zniszczenia środowiska, powiedział, że obecnie nie można ocenić zniszczeń na terenach okupowanych, ale tam, gdzie jest to możliwe, zanieczyszczenie wody i powietrza jest niezwykle wysokie.

Minister wskazał, że zniszczenia flory i fauny na Morzu Azowskim i Czarnym dotkną wszystkich ich sąsiadów. Zwrócił również uwagę na problem min lądowych w lasach, które zabijają nie tylko zwierzęta, ale również strażaków w drodze do gaszenia pożarów.

Na podstawie: BNS