Park w Mazuryszkach zostanie uporządkowany


Dworek w Mazuryszkach, fot. vrsa.lt
Samorząd Rejonu Wileńskiego pracuje nad projektem rewitalizacji parku dworskiego w Mazuryszkach (gmina Zujuny). Park zajmuje powierzchnię 6,5 ha. Planowane jest uporządkowanie zieleni i zbiorników wodnych. W przyszłości planowana jest również renowacja dworku, którego ostatnim właścicielem był ppłk Jerzy Dąmbrowski, ps. Łupaszka, „zagończyk”, bohater trzech wojen.Rewitalizacja parku w Mazuryszkach zostanie wykonana ze środków unijnych. Szacunkowa wartość projektu wynosi około 200 tysięcy euro, zostanie on zrealizowany w ciągu 18–24 miesięcy.

Planowane jest usunięcie samosiewów, oczyszczenie sadzawki, uporządkowanie alejek. W parku pojawią się elementy małej architektury. W przyszłości Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje odnowić dworek.

Historia dworu w Mazuryszkach sięga XVIII wieku – Mazuryszki należały wówczas do ks. Walentego Wołczackiego, biskupa tamasceńskiego i kanonika. W końcu XVIII wieku właścicielem majątku został szambelan Józef Sulistrowski. W 1805 roku właścicielem dworu został Antoni Prozor, wojewoda witebski. W połowie XIX wieku Mazuryszki przeszły do Teodora Iłłakowicza, jednego z kredytorów Prozora. Iłłakowiczowie władali Mazuryszkami do początku XX wieku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dwór nabył pułkownik Jerzy Dąmbrowski. W ramach osadnictwa wojskowego otrzymał on działkę w dzisneńskim, którą sprzedał i kupił liczący kilkadziesiąt hektarów folwark Mazuryszki, w ówczesnej parafii Suderwie pod Wilnem. Tutaj wraz z rodziną, głównie latem, mieszkał i prowadził gospodarstwo. Jego rodzina mieszkała tu do 1939 roku. Na początku II wojny światowej Dąmbrowski trafił do sowieckiej niewoli i zginął.

Po wojnie w mazuryskim białym pałacyku otwarto szkołę początkową, która działała do 1965 roku. Po przeniesieniu szkoły do Ciechanowiczek dwór stopniowo popadał w ruinę. Obecnie ten niegdyś okazały budynek jest w opłakanym stanie. 

Na podstawie: vrsa.lt, tygodnik.lt