Życzenia wielkanocne Marka Kubiaka, prezesa ZPL m. Wilna


Życzenia wielkanocne Marka Kubiaka, fot. ze spotu Autora
"Wierzymy w Zmartwychstanie Jezusa Chrystusa, które otwiera drogę do życia wiecznego ludziom. Niech Święta Wielkanocne wzmocnią naszą wiarę w pusty grób, niech nasze domy wypełnią się światłem radością, miłością - i nadzieją na lepsze jutro, bo Krzyż - to symbol życia, a nie śmierci, to symbol zwycięstwa, nie porażki!"


Marek Kubiak, prezes Oddziału m. Wilna Związku Polaków na Litwie nagrał życzenia dla Rodaków w miejscu nietypowym, a raczej - niezbyt kojarzącym się akurat z Wielkanocą, ale przecież chyba trudno o inne miejscie w Wilnie i na Litwie, gdzie tak wiele jest grobów pustych i otwartych.