Życzenia wielkanocne bp A. Kaszkiewicza


Ks. bp grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, fot. Wilnoteka.lt
Na święta Wielkiejnocy otrzymaliśmy niezwykłe życzenia, skierowane do widzów i czytelników Wilnoteki z Grodna od jakże znanego wilnianom rodaka, wieloletniego proboszcza parafii Ducha Świętego w Wilnie, a od 1991 r. – biskupa sąsiedniej diecezji grodzieńskiej! Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz urodził się nieopodal Ejszyszek, ukończył Seminarium Duchowne w Kownie, najpierw został skierowany do Poniewieża, a od 1981 r. przez 10 lat pełnił posługę „w Dominikanach”, jak wilnianie nazywali kościół Ducha Świętego. To dzięki niemu do tej świątyni po kryjomu trafił na początku lat 80. pierwowzór obrazu Jezusa Miłosiernego, uratowany przez wileńskich Polaków z zawieruchy wojennej i przez wiele lat ukrywany na Białorusi. Starania ówczesnego proboszcza, a dziś – biskupa A. Kaszkiewicza doprowadziły do odrodzenia się z niezwykłą mocą kultu Miłosierdzia Bożego wśród Polaków Wileńszczyzny – tej litewskiej i tej białoruskiej...