Życzenia polskiej pary prezydenckiej z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka


Fot. prezydent.pl/Przemysław Keler
Polska para prezydencka wystosowała życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. „Z okazji dorocznych Dni Babci i Dziadka prosimy Państwa o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń i wyrazów wdzięczności” – napisali Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda. W piątek, 21 stycznia, w Polsce obchodzony jest Dzień Babci, w sobotę, 22 stycznia – Dzień Dziadka.
„Babcie i Dziadkowie – bogaci w życiową wiedzę, doświadczenie i mądrość, płynącą z dystansu do tego, co na bieżąco absorbuje młodsze pokolenia – współtworzą miliony polskich rodzin. Wspierają swoje dzieci, pomagają w opiece nad wnukami i wychowywaniu kolejnych pokoleń Polaków. Dla dzieci i młodzieży są Państwo nauczycielami wiedzy o historii, której sami byli Państwo uczestnikami i świadkami, a przede wszystkim – wartości, którymi należy i warto się kierować” – napisała para prezydencka.

Dodała, że „dzieląc się opowieściami o życiu swoim i bliskich, pomagają Państwo wnukom budować tożsamość, znajdować odpowiedź na pytania o to, kim są i kim mogą stać się, gdy dorosną. Seniorzy są też coraz częściej nadal aktywni zawodowo i społecznie, a swoją pracą i działalnością dają przykład młodszym, jak rozsądnie łączyć zaangażowanie poza domem z dbałością o najbliższych”.
„Babcie i Dziadkowie, doskonale znając życie i różnorakie ludzkie losy, są też wyrozumiali wobec zjawisk i zachowań, które bywają powodem sporów między rodzicami a dziećmi” – czytamy w liście pary prezydenckiej.

„Babcie i Dziadkowie, uosabiający w oczach młodszych stałość i niezmienność, integrują szersze kręgi rodzinne i przyczyniają się do podtrzymywania bliskich kontaktów między krewnymi, także – dalszymi. Za to wszystko chcemy dzisiaj Państwu gorąco podziękować. Raz jeszcze gratulując z okazji Państwa świąt, z serca życzymy Babciom i Dziadkom zdrowia, satysfakcji z życiowych dokonań, a przede wszystkim – wiele codziennej radości i serdeczności w rodzinnym gronie. Dziękujemy za to, że są Państwo wspaniałymi Babciami i Dziadkami!” – napisali prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda.

Na podstawie: IAR, prezydent.pl