Życzenia na Dzień Nauczyciela


fot. SHUTTERSTOCK
W Dniu Nauczyciela wszystkim Pedagogom i Wychowawcom składamy jak najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia, któremu zaszczepiacie Państwo potrzebne wzorce pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem.Życzymy, by Państwa praca była nieustającą pasją i wyzwaniem. Dziękujemy za pokazanie, że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć, że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę, że miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni.

Niech Państwa trud nieustająco przysparza szacunku otoczenia, a uczniów i wychowanków pociąga przykładem i zachęca do ciągłego rozwoju.

Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.