Zwiększone zasiłki dla mieszkańców rejonu wileńskiego


Fot. vrsa.lt
Podczas ostatniego posiedzenia w sierpniu 2018 roku Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła nową redakcję opisu Procedury Przydzielania Pieniężnej Pomocy Społecznej najbardziej potrzebującym mieszkańcom rejonu wileńskiego. Jak informuje samorząd, dzięki niej część świadczeń socjalnych będzie wyższa.
„Opis reglamentuje procedurę przydzielania pieniężnej pomocy społecznej i jej wypłacania dla najbardziej potrzebujących mieszkańców rejonu wileńskiego i jest stosowany tylko wobec osób, które zadeklarowały miejsce zamieszkania lub wynajmują mieszkania w rejonie wileńskim bądź są wciągnięte na listę osób nieposiadających miejsca zamieszkania, ale faktycznie mieszkają na terenie Samorządu” – informują władze rejonu wileńskiego.

Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom samotnym przyznawane będą cztery rodzaje zasiłków: jednorazowy, celowy, warunkowy i okresowy.

Zasiłek jednorazowy jest wypłacany nie częściej niż raz w roku osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej: gdy średni dochód na osobę mieszkającą razem nie przekracza 244 euro miesięcznie, dla osoby mieszkającej samotnie – 95 euro. W trzech przypadkach zasiłek jednorazowy może być przyznany bez oceny dochodu: po osiągnięciu wieku 100 lat, kiedy w rodzinie urodziły się bliźnięta lub jednocześnie więcej niż dwoje dzieci oraz po powrocie z aresztu przedprocesowego RL, ale nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia zwolnienia.

Zasiłek celowy przyznaje się osobie tylko w przypadku niezbędnej pomocy społecznej: dla opłacenia posiłków dla dzieci w ośrodkach opieki dziennej; na wniosek Samorządowego Koordynatora Współpracy Międzyinstytucjonalnej – aby zapłacić za obozy letnie dla dzieci; aby zapewnić działalność rodzin; aby spłacić zaległości za usługi komunalne; za porządkowanie dokumentów osobistych; zakup lub płacenie za niezbędne leki, opłata niezbędnych wydatków leczenia; za nabywanie niezbędnych mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów gospodarstwa domowego lub płacenie za niezbędne usługi w razie wypadku, który spowodował uszkodzenie mieszkania; czyszczenie osobiste, niszczenie szkodników i usuwanie nagromadzonych odpadów z mieszkania itp. Celowy zasiłek jest przyznawany, gdy średni dochód jednego ze współlokatorów lub na osobę samotną nie przekracza 305 euro miesięcznie.

Zasiłek okresowy przyznawany to dodatkowe wsparcie dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym wypłacane maksymalnie przez 3 miesiące rocznie osobie, której dochody są niewystarczające, aby zaspokoić jej minimalne potrzeby. Całkowita kwota zasiłków okresowych przyznawanych osobie rocznie nie może przekroczyć 380 euro.

Zasiłek warunkowy przyznawany jest jako zachęta do rozwiązywania pewnych problemów zatrudnienia, zdrowia, edukacji itp. Wypłacany może być tylko na wniosek Komisji ds. Przydzielania Pieniężnej Pomocy Społecznej i zgodnie z rozporządzeniem dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdy średni dochód na osobę mieszkającą razem lub osobę samotną nie przekracza 305 euro miesięcznie. W każdym konkretnym przypadku wielkość zasiłku warunkowego ustala Komisja ds. Przydzielania Pieniężnej Pomocy Społecznej, biorąc pod uwagę wniosek lokalnej gminy wnioskodawcy, ale nie może on wynieść więcej niż 380 euro i być przyznany częściej niż raz w roku.

Aby otrzymać pieniężną pomoc społeczną, należy zwrócić się do starostwa zgodnego z miejscem zamieszkania z dokumentem tożsamości i podaniem (w dowolnej formie) o przydzielenie jednego z czterech możliwych zasiłków wraz z uzasadnieniem i potwierdzającymi je dokumentami. Jeżeli osoba, która potrzebuje takiej pomocy nie jest w stanie osobiście złożyć wniosku, może to za nią zrobić ktoś inny, upoważnione urzędy lub organizacje.  

Na podstawie: vrsa.lt