ZPL przygotowuje społeczną akcję powszechnego spisu Polaków


Fot. zpl.lt
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie podjął uchwałę o włączeniu się struktur ZPL w przeprowadzany tego roku na Litwie powszechny spis ludności. Zarząd Główny ZPL podjął też uchwałę o przeprowadzeniu Społecznego Spisu Ludności Polskiej, którego celem jest ustalenie rzeczywistej liczby Polaków mieszkających na Litwie.
Na Litwie 1 stycznia rozpoczął się powszechny spis ludności, który pokaże m.in., ilu Polaków mieszka w naszym kraju. Ta liczba może być zaniżona, bo po raz pierwszy dane są pobierane automatycznie z oficjalnych rejestrów państwowych, a tu nie zawsze jest wskazana narodowość.

Departament Statystyki uruchomił 15 stycznia ankietę, za pomocą której do 17 lutego mieszkańcy kraju mogą uzupełnić swoje dane dotyczące narodowości, wyznania i znajomości języków. Ankietę znajdziemy na stronie surasymas.stat.gov.lt.

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie na posiedzeniu w dniu 14 stycznia podjął uchwałę o włączeniu się struktur ZPL w przeprowadzany na Litwie powszechny spis ludności. Członkowie kół i oddziałów proszeni są o informowanie i uświadamianie mieszkańców narodowości polskiej o znaczeniu zadeklarowania własnej narodowości, m.in. poprzez udział w wypełnianiu ankiety Departamentu Statystyki.

Jak podkreśla ZPL w komunikacie na swej stronie internetowej zpl.lt, „wypełnienie tej ankiety jest najprostszym sposobem zadeklarowania narodowości”. „Członkowie ZPL nawoływani są do aktywnego wypełniania ankiety i udzielenia pomocy w jej wypełnianiu potrzebującym” - czytamy.

Zarząd Główny ZPL podjął też „uchwałę o przeprowadzeniu Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie poprzez rozpowszechnianie własnej ankiety w celu zebrania porównawczo-informacyjnych danych na społeczne potrzeby statystyczne”.

W celu sprawnego przeprowadzenia tej akcji oddziały ZPL są proszone o zorganizowanie narad z prezesami kół oraz przedstawicielami innych polskich organizacji społecznych, podczas których ma być omówiony i zorganizowany przebieg tej inicjatywy.

Jak poinformował Wilnotekę w poniedziałek, 25 stycznia, Marek Kubiak, prezes Wileńskiego Oddziału Miejskiego Związku Polaków na Litwie, „nasz oddział kwestię zorganizowania takiej akcji omówi na posiedzeniu, które odbędzie się w tym tygodniu”.

Na podstawie: inf.wł. zpl.lt