ZPL m. Wilna solidaryzuje się z Białorusią i Rodakami w tym kraju


Logo Związku Polaków na Litwie, fot. ZPL.lt
Zarząd Oddziału m. Wilna Związku Polaków na Litwie wystosował Apel Solidarności z Rodakami na Białorusi i całym bratnim narodem białoruskim, który stanął do walki o prawdziwą wolność i demokrację. Jednocześnie zaprasza wszystkich Polaków Wilna i całej Litwy na akcję poparcia dążeń Białorusinów i Polaków za miedzą - już w najbliższą środę o 18.00 przed Ambasadą Białorusi w Wilnie. By okazać uznanie i łączność z walczącymi o należne im prawa sąsiadami Organizatorzy proszą przynieść ze sobą polskie, litewskie i białoruskie symbole narodowe.

Rodacy na Białorusi, łączymy się z Wami ponad granicami!

Od wieków łączą nas nie tylko więzy krwi, umiłowanie wolności i pamięć Wielkiego Księstwa!

Razem z Wami dzieliliśmy niedole zaboru carskiego i sowieckiego, dziś dzielimy waszą gorycz, ból i desperację, które nie pozwalają Wam zostać w domu, na uboczu.

W tych dniach przełomu Polacy Wilna stają z Wami w jednym szeregu wielkiej Solidarności z całym Narodem Białoruskim. Jesteśmy pełni uznania i szacunku dla Was oraz wszystkich dumnych mieszkańców Białorusi, dla ich aktywnej postawy obywatelskiej, pokojowych, ale nieugiętych dążeń do przemian demokratycznych.

Potępiamy wszelką agresję i przemoc wobec ludzi wolnych, otwarcie protestujących przeciwko bezprawiu, manifestujących wolę walki o swoje prawa i godność człowieka.

Mamy nadzieję, że ta pokojowa walka nie pochłonie już więcej ofiar, a spokój, wolność i demokracja wkrótce zagoszczą trwale w waszych domach, byście się mogli nacieszyć owocami tej wielkiej sprawy, która połączyła cały wasz Kraj!

Niech Pani Ostrobramska ma Was w swej opiece, jak zawsze broniła wszystkich,
walczących o Wolność - Waszą i Naszą!

Prezes Oddziału m. Wilna
Związku Polaków na Litwie
Marek Kubiak


Okażmy nasze poparcie i solidarność z Rodakami oraz wszystkimi mieszkańcami Białorusi
już w najbliższą środę o 18.00 przed Ambasadą Republiki Białoruś w Wilnie!

Data: 
19.08.2020 - 18:00 - 19:00