Zostań mecenasem renowacji zabytkowych nagrobków na wileńskich cmentarzach


Na zdjęciu: pomnik na grobie Aleksandra Antonowicza na cmentarzu Bernardyńskim, fot. kpd.lt
Poszczególne osoby lub firmy mogą się finansowo przyczynić do renowacji zabytkowych nagrobków na historycznych wileńskich nekropoliach – cmentarzu Bernardyńskim i cmentarzu na Rossie. Zainicjowana przez Departament Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury RL i Samorząd m. Wilna akcja potrwa do końca listopada. Chętni mogą się podjąć mecenatu nad jednym lub kilkoma z 24 wybranych do renowacji nagrobków.Akcja odbywa się po raz drugi. W listopadzie ubiegłego roku udało się znaleźć mecenasów dla 18 z 24 zaproponowanych do renowacji zabytkowych nagrobków.

Osoby, które by się chciały finansowo przyczynić do renowacji wybranego nagrobka, proszone są o kontakt z gł. specjalistką w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego Audronė Vyšniauskienė pod adresem poczty mailowej audrone.vysniauskiene@kpd.lt. Wybrać pomniki do renowacji i określić się odnośnie finansowego wsparcia ich renowacji należy do końca listopada br. Na zrenowowanie nagrobków osoby, które podejmą się tego zadania, będą miały rok.

Wśród nagrobków oczekujących renowacji na cmentarzu Bernardyńskim są te ustawione na grobach: polskiego malarza i rysownika Bolesława Rusieckiego (1824-1913), syna malarza Kanutego Rusieckiego, aktora Aleksandra Czernisa (1909-1983), powstańca styczniowego Aleksandra Byszyńskiego-Idziego (1847-1931), malarza Franciszka Jasiewicza (1873-1930), znanego wileńskiego inżyniera i architekta, generała Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Aleksandra Antonowicza (1854-1932), malarza i rysownika, ucznia Jana Rustema Karola Rypińskiego (1809-1892), inżyniera komunikacji Michała Landego (1864-1935), malarki Janiny Dłuskiej (1899-1932), lekarza Daniela Jankowskiego (1863-1935), historyka i lekarza Józefa Bielińskiego (1848-1926).


Na zdjęciu: pomnik na grobie Bolesława Rusieckiego na cmentarzu Bernardyńskim, fot. kpd.lt


Na zdjęciu: pomnik na grobie powstańca styczniowego Aleksandra Byszyńskiego-Idziego, fot. kpd.lt


Na zdjęciu: miejsce pochówku Aleksandra Czernisa na cmentarzu Bernardyńskim, fot. kpd.lt

Na renowację czekają również inne pomniki nagrobne na tej nekropolii: Kamili Żyżlewskiej (1895-1944) i Wacława Żyżlewskiego (1870-1940), aktorki Ony Kiršanskienė, nauczyciela i działacza społecznego Konstantinasa Aleksy, Justyna Barona, pedagoga i orędownika piśmiennictwa litewskiego Juozapasa Volodzki (1763-1829), rodziny Kukiewiczów, zmarłej w 1888 roku Julii Kowallew, ks. Antanasa Viskantasa (1877-1940), zmarłej w 1893 roku Konstancji Szadziewiczowej, kolekcjonera Antanasa Šutinasa (1851-1922).


Na zdjęciu: grób Daniela Jankowskiego na cmentarzu Bernardyńskim, fot. kpd.lt

Na cmentarzu Bernardyńskim na renowację czeka również figura Najświętszej Maryi Panny.


Na zdjęciu: figura Najświętszej Maryi Panny na cmentarzu Bernardyńskim, fot. kpd.lt


Na zdjęciu: nagrobek na mogile Karola Rypińskiego na cmentarzu Bernardyńskim, fot. kpd.lt


Na zdjęciu: miejsce pochówku Michała Landego na cmentarzu Bernardyńskim, fot. kpd.lt

Na cmentarzu na Rossie do renowacji w najbliższym roku wybrano pomniki rodziny Skinderów, Bronisława Sadowskiego (1837-1892) i znanego XIX-wiecznego fotografa, autora panoramicznych zdjęć Wilna Wilhelma Zacharczyka (1841-1869).


Na zdjęciu: pomnik Wilhelma Zacharczyka na cmentarzu na Rossie, fot. kpd.lt


Na zdjęciu: miejsce pochówku rodziny Skinderów na cmentarzu na Rossie, fot. kpd.lt

Szczegóły dotyczące konkretnych prac związanych z wybranymi do renowacji pomnikami oraz zdjęcia pomników można znaleźć na stronie Departamentu Dziedzictwa Kulturowego.

Na podstawie: bns.lt, kpd.lt