Znamy zwycięzców XXII Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży


Znamy zwycięzców XXII Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży w pięciu kategoriach wiekowych oraz laureata Grand Prix i nagrody publiczności. Koncert finałowy Festiwalu odbył się w środę, 9 czerwca, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.


Zwycięzcami XXII Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży

zostali:

I kategorii wiekowej, od 6 do 8 lat – Ernest Palewicz – „Pachnąca wiosna” (Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, instruktor – Lilia Kieras)

II kategorii wiekowej, od 8 do 11 lat Maksymilian Orłowski – „Alelluja” (Szkoła-Przedszkole „Wilia”, instruktor – Anna Brodowska)

III kategorii wiekowej, od 11 do 13 lat – Adrian Jarosz – „Pełny luz kochana mamo” (Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, instruktor – Janina Stupienko)

IV kategorii wiekowej, od 13 do 16 lat – Agnieszka Woronowicz – „Te myśli” (Gimnazjum w Mickunach, instruktor – Jolanta Dekeviciene)

V kategorii wiekowej, do 18 lat – Miłda Andriuszczenko – „Nie żałuję” (Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, instruktor – Alina Balkuvene)

Laureatką Grand Prix została Karolina Michajłowska – „Zabierz mnie stąd” (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, instruktor – Elwira Uczkuronis)

Nagrodę publiczności zdobyła Sabina Lavrukaityte – „Rowerowa wycieczka” (Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, instruktor – Lilia Kieras)

Wszystkim uczestnikom  i ich instruktorom wręczone zostały dyplomy i słodkie upominki, zaś zwycięzcom – dyplomy i  nagrody rzeczowe w postaci tabletów i słuchawek bezprzewodowych.

Festiwal Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej na Litwie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, to impreza dla wszystkich, którzy lubią śpiewać polskie piosenki. Celem Festiwalu jest umożliwienie prezentacji polskiej twórczości artystycznej rozśpiewanej młodzieży szkolnej na Litwie. 

Na podstawie: inf. wł., „Macierz Szkolna”