Znamy zwycięzcę kolejnego egzaminu z Konstytucji RL


Fot. tm.lt
Prawnik Vytautas Garšva został zwycięzcą pierwszego etapu piątego egzaminu z Konstytucji Republiki Litewskiej, zorganizowanego wczoraj w Samorządzie Rejonu Wileńskiego. Organizatorem sprawdzianu było Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Litewskim Zrzeszeniem Samorządów. Do udziału w egzaminie zaproszono obywateli Litwy oraz wszystkich chętnych, posiadających wykształcenie prawnicze bądź studiujących prawo.
Ogółem w sprawdzianie, który odbył się wczoraj w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego, wzięło udział 36 osób. Zwycięzca pierwszego etapu, prawnik Vytautas Garšva z Wilna, otrzymał przepustkę do drugiego etapu egzaminu, który odbędzie się 18 października.

Kolejny egzamin z Konstytucji RL odbędzie się w formie testu, składającego się z 19 pytań testowych i jednego pytania otwartego (krótki esej). Prace uczestników konkursu będzie sprawdzała specjalna grupa ekspertów.

Zwycięzcami zostaną osoby, które bezbłędnie albo najbardziej poprawnie odpowiedzą na pytania. Po podsumowaniu przez komisję egzaminacyjną wyników wyłonionych zostanie 21 laureatów, po 3 w każdej z kategorii.

Szczegółowych informacji o egzaminie z Konstytucji można zasięgnąć na specjalnej stronie projektu pod adresem: http://konstitucijosegzaminas.lrytas.lt