Znaleziono szczątki Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa


Adolfas Ramanauskas-Vanagas, fot. Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy
Na Cmentarzu Antokolskim w Wilnie, w jego części zwanej Cmentarzem Sierocym, archeolodzy znaleźli szczątki Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa, dowódcy walczących z sowiecką okupacją litewskich partyzantów. Ich autentyczność została potwierdzona w oparciu o analizę antropologiczną, porównanie fotografii znalezionej czaszki i zdjęć danej osoby oraz badania DNA – podali przedstawiciele Uniwersytetu Wileńskiego we czwartek, 7 czerwca.



Jak twierdzą badacze, na tym samym cmentarzu ma być również pochowanych więcej słynnych litewskich partyzantów, a wśród nich – Pranciškus Prūsaitis-Lapė, Juozas Streikus-Stumbras i in. Niewykluczone, że mogą tu również zostać znalezione szczątki Antanasa Kraujelisa-Siaubūnasa, ostatniego partyzanta Auksztoty.

W trakcie prowadzenia poszukiwań znaleziono szczątki 27 osób zamordowanych w wileńskich więzieniach KGB i na Łukiszkach. Obecnie trwa ich identyfikacja. Poszukiwane są miejsca pochówku innych osób, które oddały życie w walce o wolność Litwy.

Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy poszukiwania miejsca pochówku Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa prowadziło od kilkudziesięciu lat.  

„Sprawdzaliśmy każdą prawdziwą i nieprawdziwą informację, wszystkie możliwe wersje i powoli zdążaliśmy w kierunku celu. Symboliczne, że wieloletnia praca została zwieńczona właśnie w tym roku, kiedy obchodzimy 100-lecie urodzin A. Ramanauskasa-Vanagasa, w roku, który Sejm ogłosił jego rokiem. Ważne jest również to, że w ubiegłym roku rząd usłyszał naszą prośbę i przeznaczył na prowadzenie poszukiwań dodatkowe środki” – powiedziała dyrektor Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy Teresė Birutė Burauskaitė.

A. Ramanauskas-Vanagas kierował oddziałami patyzanckimi w Dzukii. W 1949 roku razem z innymi partyzantami podpisał Deklarację Ruchu Walki o Niepodległość Litwy. Został aresztowany w 1956 roku, był torturowany, a w następnym roku wykonano na nim wyrok śmierci.

 Na podstawie: bns.lt