ZNAD WILII nr 2/82


Fot. organizatorów
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Czytelnicy i Sympatycy ZNAD WILII! Miło mi poinformować, że ukazał się nr 2/82 (letni) kwartalnika. Z wiadomych powodów nie ma go w tradycyjnej dystrybucji, ale Czytelnicy i wszyscy chętni otrzymują go drogą pocztową. Są to szczególnie trudne czasy dla przetrwania tytułu. Niestety, nie będzie już kwartalnika w kioskach RUCHu. W tej chwili można go nabyć w księgarni im. A. Prusa w Warszawie. Nabywając go, wspieracie, Drodzy Państwo, polskie słowo z Litwy! Zachęcam do składania zamówień do redakcji drogą mailową i telefoniczną, tak jest najszybciej i najtaniej. Razem przetrwamy!
ZNAD WILII - to 160 stron fascynującej i różnorodnej, fachowo podanej lektury. W numerze:
 • Mój kąt Europy. Redaktor naczelny w felietonie wstępnym „Zapiski z czasów zarazy” dzieli się refleksjami na temat niezwykłej sytuacji w naszym życiu w nowych realiach.
 • In Memoriam. Romuald Mieczkowski wspomina Profesora Andrzeja Strumiłłę: Znad Żejmiany nad Czarną Hańczę (1927-2020) oraz Pieśniarkę Lubę Nazarenko: Zapamiętamy jej aksamitny głos (1964-2020)
 • Kawiarnia literacka LITERACKA - o przełożonym na jesień XXVII Międzynarodowym Festiwalu Poezji Maj nad Wilią, o jego perypetiach i planach - Jesienią o maju w sercach. Wiersze: 
 1. Andrzeja Strumiłły o rodzinnych stronach na Litwie i przemijaniu;
 2. Zbigniewa Jędrychowskiego - dygresja;
 3. Anny Marii Mickiewicz: Estonia - poezja i wrzosowiska.
 • W cyklu PRZECZYTANE Tomasz Snarski pisze o książce Birute Jonuskaite - Miriady Transgresji, czyli o odważnej podróży ku światłu; Leonard Drożdżewicz pisze o książkach Macieja Mieczkowskiego Na zakręcie. Kijów i Ukraina u progu przemian - literackie etiudy znad Dniepru, ks. Tadeusza Krahela - Od Białegostoku po Wilno oraz Romualda Mieczkowskiego - Były sobie Fabianiszki. O tej ostaniej książce piszą też Tomasz Snarski - „Były sobie Fabianiszki”, Małgorzata Karolina Piekarska Wspomnienia ze wspólnym mianownikiem”, Romuald Mieczkowski przytacza fragmenty książki - Jestem z Fabianiszek”, Poczet twórców literatury Wileńskiej od  XVI w. do 1945 r. (odcinek 30, pomiędzy hasłami: Teka Wileńka / Lucjan Uzięmbło).
 • Kresowe rodowody. W artykule Starożytny ród Laskarysów, Maciej Żakiewicz pisze o rodzinie pochodzącej z Grecji, a zakorzenionej Litwie.
Litwa-Polska. Z miesiąaca na miesiąc. Wydarzenia, fakty, opinie. Statystyka i rankingi. Kultura. Polacy na Litwie, Litwini w Polsce. Nagrody i nobilitacje. Wydawnictwa i inne. 
Nigdzie Państwo nie znajdą tak pełnej kroniki relacji polsko-litewskich, z przedstawieniem wydarzeń z udziałem Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce, działalności odrębnych placówek (Instytutu Polskiego w Wilnie, Domu Kultury Polskiej). Sygnalizowane są ważniejsze nagrody i nobilitacje, nowości wydawnicze, wydarzenia na pograniczu kultur.
Są to informacje szczególnie przydatne dla zainteresowanych regionem badaczy, studentów, ludzi stąd pochodzących.

Listem i mailem. Poczta redakcyjna
Ich autorami są: Danuta i Zenon Jabłońscy, Biuro Poszukiwań IPN, Józef Szyłejko, Marek Jóźwiak, Nowa Awangarda Wileńska. prof. Władysław Zajewski i prof. Mieczysław Jackiewicz 
 
Czasopismo jest bogato ilustrowane, w kolorowej wklejce tym razem są prezentowane zdawnych spotkań poetyckich Maj nad Wilią"

ZNAD WILII w Wilnie
 • W księgarniach ELEPHAS (w siedzibie Domu Kultury Polskiej, Naugarduko 76), Akademine knyga (Universiteto 4), Polska galeria Artystyczna ZNAD WILII" (Isganytojo 2/4) 
W Polsce i Warszawie:
 • W Domu Spotkań z Historią (Karowa 20), w księgarni im. B. Prusa (Krakowskie Przedmieście 7). Czasopismo wysyłamy pocztą.
Zamówić można mailem lub telefonicznie: 48 508764030 (w Polsce) i 370 68469052 (na Litwie). Informacja o naszych działaniach na www

Można zamówić numery archiwalne, roczniki, wydawnictwa z serii Biblioteka Znad Wilii:
 • Romuald Mieczkowski, Były sobie Fabianiszki, Biblioteka Znad Willi/10,Wilno 2018, ISBN 978-9986-532-12-5, 87 fotografiami. Jest to liryczno-dokumentalna opowieść o dawnej wsi Fabianiszki, mocno związanej z Wilnem, położonej za rogatkami miasta, która stała się jego dzielnicą. Opowieść o rodzinie autora, o mieszkańcach osady i nieodłącznym Wilnie. Dedykowana Mieszkańcom Fabianiszek – dawnym i obecnym, napisana z humorem, o wartkiej akcji, utrzymana w kolorycie wileńskim, ale skierowana do szerokiego ogółu czytelników. Kontynuacja tematyki wcześniejszej książki tegoż autora Objazdowe kino i inne i opowiadania wileńskie.

Fot. organizatorów
 • Maciej Mieczkowski, Na zakręcie. Kijów i Ukraina u progu przemian, Biblioteka Znad Willi/9, Wilno 2018, ISBN 978-9986-532-11-8, s.154 i 72 stron z fotografiami. Jest to zapis czteroletniego pobytu autora z rodziną w tym kraju. Na książkę złożyły się reportaże i zapiski, jakie w ciągu lat 2014-2018 drukowane były w kwartalniku „Znad Wilii” – tym razem w nowej redakcji. Dotyczą one spraw, którymi żyła Ukraina, życia codziennego, mentalności, stosunków ukraińsko­-polskich i ukraińsko-litewskich. Książka zawiera wiele informacji i ciekawostek przekazanych z „pierwszych rąk”. Większość tematów wciąż aktualna, jest to pożyteczna lektura dla tych, którzy interesują się Ukrainą, bądź planują w przyszłości wyjazdy do tego kraju. Autor wykonał tysiące zdjęć w różnych miastach i okolicznościach, część z nich wykorzystał w książce.

Fot. organizatorów
 • Tomas Tamosziunas, Piwo z Aniołem Stróżem, Biblioteka Znad Willi/8, Młode Wiersze/2 Wilno 2018, ISBN 978-9986-532-10-1, s.36, 8 fotografii Wilna. W duszy pozostaję twórcą, dla którego po studiach i pracy socjalnej szukanie wyrazu artystycznego jest codziennością: poezja i sztuka są tak mocno powiązane ze sobą, że jedno bez drugiego nie dałoby rady istnieć – przyznaje młody poeta wileński Tomas Tamosziunas. Tomik jest wyróżnieniem w „Turnieju Jednego Wiersza Młodych o Nagrodę Czeladnika Poezji” podczas XXV Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią” i w konkursie naszego czasopisma „Polacy Wielu Kultur”. Wiersze odznaczają się szczerością narracji oraz świeżością widzenia spraw codziennych.
 • Romuald Mieczkowski, Pomiędzy, Biblioteka Znad Willi/7, Wilno 2018, ISBN 978-9986-532-09-5, s.76, liczne fotogramy. Nie jesteśmy sami, żyjemy wśród innych ludzi, w najprzeróżniejszych kontekstach i scenariuszach, jakie nam pisze los, pomiędzy różnymi sytuacjami i sprawami. Wszystko jest pomiędzy. I wiersze powstawały pomiędzy. Pomiędzy podróżami, pomiędzy Wilnem a Warszawą, pomiędzy smutkiem a radością, pomiędzy szukaniem a odnajdywaniem. W książce znalazło się 66 nowych wierszy, które zostały umieszczone w rozdziałach: I. Gotyckość, II. Fatamorgana innego życia, III. Do przydrożnego świerka, IV. Jesienią nie zadawaj pytań.  Autor też zamieścił kilka wklejek z fotografiami w sepii, sam też zaprojektował okładkę tomiku.
 • Zenowiusz Ponarski, Przyjaciel Litwy i ptaków. Wokół Oskara Miłosza, BZW/6, Wilno 2017, ISBN 978-9986-532-08-8, s.196. W latach 2012-2015 drukowana w odcinkach w „Znad Wilii” i rozbudowana, o „dziwnym krewnym” noblisty, znanym poecie, już francuskim z wyboru, mistyku, który nieoczekiwanie został rzecznikiem interesów odradzającej się Litwy w Paryżu. O człowieku dość skomplikowanego pochodzenia, z rodowodem herbowym z terenów WKL. Ukazująca zawiłość stosunków wzajemnych pomiędzy Litwinami i Polakami, próby ułożenia racjonalnych relacji z ówczesnymi i jakże aktywnymi społecznie mniejszościami narodowymi Wilna, z całym spektrum myśli i działalności Żydów, Białorusinów, Rosjan, Tatarów czy Karaimów. Z tragicznym finałem podstępnych rozgrywek Rosji sowieckiej oraz Niemiec faszystowskich, w obliczu Apokalipsy, która zawisła złowieszczą chmurą i niebawem miała się dopełnić. Stąd autor sporo miejsca poświęcił m.in. prof. Marianowi Zdziechowskiemu, całej plejadzie myślicieli tamtego okresu, w tym rosyjskich, prawosławnych. Z nutką mistycyzmu i tego, co przeminęło.
 • Tomasz Snarski, Werblista, BZW/5 Wilno 2016, ISBN 978-9986-532-07-1, s.40 Werblista to tytuł tomiku poetyckiego Tomasza Snarskiego, urodzonego w 1985 roku w Gdańsku, w rodzinie o wileńskich korzeniach. Prawnika, piszącego wiersze. W dodatku działającego na forum europejskim na rzecz praw językowych Polaków na Litwie. W 2016 roku został laureatem konkursu „Polacy Wielu Kultur”, organizowanego przez redakcję kwartalnika „Znad Wilii” – za tekst pt. Wilno moich marzeń. Wydanie Werblisty w serii jest nagrodą w tym konkursie. Tomasz Snarski tomik zadedykował swej Babci Basi, której zawdzięcza Wilno. Na pewno o nim, jako poecie, usłyszymy nieraz.
 • Romuald Mieczkowski, Na litewskim paszporcie, BZW/4, Wilno 2011, ISBN 978-9986-532-06-4, s.160. Rozdziały: Canaletto maluje Wilno; Pytanie o korzenie; Pokochać Warszawę; Białe i czarne; Dwa miody Na planie pierwszym są kwestie tożsamości, spuścizny dziejowej, szukania ojczyzny przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Z echami WKL, które kształtowało charakter Wilna. Z szukaniem odpowiedzi na pytanie: co dziś oznacza pisać po polsku na Litwie i gdziekolwiek bądź poza Polską. W wydaniu 28 fotografii Wilna.Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta, BZW/2, Wilno 2009, ISBN 978-9986-532-05-7, s.160 Poezja Polaków (z Wilna, Polski i na emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estończyka tworzy Portret Miasta z najpiękniejszymi wierszami 50 autorów. Są to m.in. Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas Landsbergis, Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech Piotrowicz, Alicja Rybałko, Ramute Skucaite, Józef Szostakowski, Tomas Venclova, Sławomir Worotyński. W opracowaniu są oddzielne wklejki z 24 fotografiami Wilna.
 • Romuald Mieczkowski, Nikt nie woła, BZW/2, Wilno 2007, ISNB 978-9986-532-04-0, s.86. 82 wiersze ukazują Wilno, widziane przez Polaka, mocno związanego z tym Miastem. Dostrzega on złożoność nieodwracalnych zmian, stara się uzmysłowić sens wielkich i małych, utraconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych wierszach bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje Miasto.
 • Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie, BZW/1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-31, s.120. Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w ocenzurowaniu w PRL, temat podejmowano na emigracji. W większości opisywała wojenną gehennę, życie na obczyźnie. A co działo się na terenach na Wschodzie, na których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania, tworzone przez naocznych świadków. Niektóre opowiadania obrazują trudny świat człowieka, wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia, mimo fabuły literackiej, są rodzajem dokumentu, bowiem ludzie noszą swe prawdziwe nazwiska. To hołd, oddany rodzinie, krewnym, znajomym. Dzięki jednemu opowiadaniu dziadkowie autora Pietrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej. Jest to próba przypomnienia o nas, Polakach na Wileńszczyźnie. W książce znalazły się zdjęcia z archiwum rodzinnego autora.


Romuald Mieczkowski, tel. 48 508764030, znadwilii@wp.pl 
Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.