Zmiany personalne w archidiecezji wileńskiej 2022


Fot. vilnensis.lt
Część księży w archidiecezji wileńskiej zmieni swoje parafie – skierowani zostają do nowych zadań. Informację w tej sprawie we środę, 8 czerwca, podała kuria archidiecezji wileńskiej. Poniżej podajemy nowe nominacje:ks. neoprezbiter Aleksander Romanowski mianowany został wikariuszem w Parafii pw. św. Józefa w Wilnie (Zameczek);

ks. neoprezbiter Edgar Jan Szostak został mianowany wikariuszem w Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju w Wilnie (Nowa Wilejka);

ks. neoprezbiter Robert Wojczan mianowany został wikariuszem w Parafii pw. Odnalezienia Krzyża Świętego (Kalwaria);

ks. Walenty Sziusza został zwolniony z obowiązków administratora Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu i Parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Jęczmieniszkach i mianowany rezydentem w Parafii pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie z zachowaniem pełnienia innych dotychczasowych obowiązków;

ks. Jarosław Spirydowicz zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. św. Józefa w Wilnie (Zameczek) i mianowany proboszczem Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu i Parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Jęczmieniszkach;

ks. Renatas Švenčionis został zwolniony z obowiązków kapelana kaplicy Miłosierdzia Bożego w Klinikach Santaros Wileńskiego Szpitala Uniwersyteckiego i mianowany wikariuszem Parafii pw. Odnalezienia Krzyża Świętego (Kalwarii) ze zobowiązaniem udzielania pomocy w pracy duszpasterskiej w Klinikach Santaros raz w tygodniu;

ks. Gintaras Petronis został zwolniony z obowiązków proboszcza Parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Landwarowie i mianowany kapelanem kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia w Narodowym Instytucie Raka, kapelanem Szpitala Dziecięcego Klinik Santaros Wileńskiego Szpitala Uniwersyteckiego oraz kapelanem Kaplicy św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Domu Opieki Społecznej Seniorów;

ks. Paweł Palul zwolniony został z obowiązków proboszcza Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ławaryszkach, rektora kościoła pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Kienie i kapelana kaplicy pw. Najświętszej Maryi Panny, Opiekunki Rodzin w Mościszkach i mianowany proboszczem Parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Landwarowie;

ks. Bernardas Augaitis zwolniony został z obowiązków proboszcza pw. św. Joachima i św. Anny w Nowych Daugieliszkach, proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Paryndze i rektora kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Kaczerżyszkach i mianowany proboszczem Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ławaryszkach, rektorem kościoła pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Kienie i kapelanem kaplicy pw. Najświętszej Maryi Panny, Opiekunki Rodzin w Mościszkach;

ks. Rimantas Kalmatavičius zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach i mianowany proboszczem pw. św. Joachima i św. Anny w Nowych Daugieliszkach, proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Paryndze i rektorem kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Kaczerżyszkach;

ks. Józef Makuć zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu i mianowany wiakriuszem Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach;

ks. Medardas Čeponis zwolniony został z obowiązków proboszcza Parafii pw. św. Bartłomiejsza Apostoła w Druskiennikach i dziekana Dekanatu Orańskiego i na własną prośbę został skierowany na leczenie;

ks. Algirdas Šimkus zwolniony został z obowiązków kapelana kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia w Narodowym Instytucie Raka, kapelana Szpitala Dziecięcego Klinik Santaros Wileńskiego Szpitala Uniwersyteckiego i kapelana Kaplicy św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Domu Opieki Społecznej Seniorów i mianowany proboszczem Parafii pw. św. Bartłomiejsza Apostoła w Druskiennikach z zachowaniem pełnienia innych dotychczasowych obowiązków;

ks. Ernestas Maslianikas mianowany został dziekanem Dekanatu Orańskiego z zachowaniem pełnienia innych dotychczasowych obowiązków;

ks. Gabrielius Satkauskas zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Wilnie i mianowany kapelanem kaplicy Miłosierdzia Bożego w Klinikach Santaros Wileńskiego Szpitala Uniwersyteckiego z zachowaniem pełnienia innych dotychczasowych obowiązków;

ks. Henryk Naumowicz zwolniony został z obowiązków proboszcza Parafii pw. św. Anny w Duksztach i mianowany proboszczem Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szumsku i rektorem kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Kowalczukach;

ks. Jan Czerniawski zwolniony został z obowiązków proboszcza Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szumsku i rektora kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Kowalczukach i mianowany proboszczem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mickunach;

ks. Waldemar Ulczukiewicz zwolniony został z obowiązków proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mickunach i mianowany proboszczem Parafii pw. św. Anny w Duksztach;

ks. Andrzej Ryszard Jasiński zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju w Wilnie (Nowa Wilejka) i mianowany wikariuszem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole z zobowiązaniem do udzielania pomocy w służbie pastoracyjnej w Parafii pw. św. Józefa w Korwiu;

ks. Waldemar Lisowski zwolniony został z obowiązków rezydenta w Świątyni Miłosierdzia Bożego w Wilnie i skierowany do diecezji w Brooklynie (Stany Zjednoczone) do pracy duszpasterskiej wśród mieszkających tam Litwinów;

ks. Waldemar Szyrwiński wrócił po odbyciu służby na kursie propedeutycznym w Litewskim Seminarium w Telszach i mianowany został na stanowisko wicerektora Świątyni Miłosierdzia Bożego w Wilnie;

ks. Andrius Bakstys zakończył pełnienie obowiązków wikariusza w Parafii pw. Bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie i wraca do diecezji telszańskiej;

ks. Stanisław Walukiewicz zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny, Królowej Rodzin w Podbrodziu i mianowany wikariuszem Parafii pw. bł. Jerzego Matulewicza;

ks. Arnoldas Smalstys zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie i mianowany wikariuszem Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny, Królowej Rodzin w Podbrodziu;

ks. Dovydas Grigaliūnas zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. Odnalezienia Krzyża Świętego w Wilnie (Kalwaria) oraz od zobowiązania udzielania pomocy w służbie pastoracyjnej w Klinikach Santaros i mianowany wikariuszem Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie z zachowaniem innych dotychczasowych obowiązków;

ks. Aleksander Gaičauskas zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. św. Piotra Apostoła i mianowany wikariuszem Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła;

ks. Walenty Dulko zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. Odnalezienia Krzyża Świętego w Wilnie (Kalwaria) i mianowany wikariuszem Parafii pw. św. Piotra Apostoła w Solecznikach;

ks. Eugenijus Puzynia SJ zgodnie z odwołaniem prowincjała Prowincji Jezuitów Europy Środkowej zwolniony został z obowiązków kapelana Uniwersytetu Wileńskiego i obowiązków wicerektora kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Wilnie;

ks. Gintaras Vitkus SJ zgodnie z wnioskiem prowincjała Prowincji Jezuitów Europy Środkowej mianowany został kapelanem Uniwersytetu Wileńskiego i wicerektorem kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Wilnie.

Na podstawie: vilnensis.lt