Zmarł założyciel „Kuriera Galicyjskiego” Mirosław Rowicki


Mirosław Rowicki, fot. pol.org.pl
Zmarł Mirosław Rowicki, założyciel i redaktor naczelny ukazującego się na Ukrainie polskiego dwutygodnika „Kurier Galicyjski”. Urodzony w 1953 roku Rowicki odszedł 9 lipca.
„Z ogromnym żalem informujemy o śmierci Mirosława Rowickiego, kawalera Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, działacza Solidarności, którego represjonowały w latach 80. władze komunistyczne, założyciela i redaktora naczelnego dwutygodnika „Kurier Galicyjski”, największej polskiej gazety na Ukrainie" - napisała Ambasada RP w Kijowie.

„Rowicki był inspiratorem wielu działań na rzecz dialogu i służących zbliżeniu Polski i Ukrainy, w tym spotkań w Jaremczu, tradycyjnie gromadzących polityków i dyplomatów, a także naukowców, dziennikarzy i analityków obu krajów” - dodano.

Wyrazy współczucia bliskim zmarłego złożyli m.in. Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki i konsul generalna RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz.

W latach 1980–1981 Mirosław Rowicki pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Solidarności KBM „Warszawa–Zachód”, a także był delegatem na Zjazd Regionu Mazowsze. W stanie wojennym działał w podziemnych strukturach Solidarności – głównie w zakresie kolportażu niezależnych wydawnictw i sprzętu drukarskiego.

Na Ukrainie przebywał od 2000 r., gdzie podjął działalność gospodarczą. Od 2005 r. aktywnie włączył się w realizację zadań na rzecz miejscowych Polaków oraz zbliżenia polsko-ukraińskiego. Był też inicjatorem i wydawcą jedynego na Ukrainie pisma dla dzieci w języku polskim – „Polak Mały”.

Mirosław Rowicki był inicjatorem i przewodniczącym Klubu Galicyjskiego – organizacji zrzeszającej polskich i ukraińskich publicystów, dziennikarzy, naukowców, pracowników naukowych, a także działaczy samorządowych; wydawcą periodyku „Wolni z Wolnymi” oraz inicjatorem powstania portalu będącego platformą medialną Klubu Galicyjskiego.

Mirosław Rowicki działał aktywnie na rzecz wspólnej inicjatywy uniwersytetów Przykarpackiego i Warszawskiego – odbudowy dawnego polskiego obserwatorium astronomicznego oraz budowy Centrum Spotkań Polskiej i Ukraińskiej Młodzieży Akademickiej.

Za swoją działalność Mirosław Rowicki otrzymał zarówno polskie, jak i ukraińskie nagrody państwowe.

Na podstawie: PAP, gov.pl