Zjazd Stowarzyszenia Członków Rodu Duninów


Herb szlachecki Łabędź, projekt graficzny Tadeusza Gajla
W dniach od 23 do 25 czerwca w Wilnie odbędzie się XIX Zjazd Stowarzyszenia Członków Rodu Duninów. Celem zjazdu jest spotkanie potomków rodu, zwiedzanie Wilna oraz utrwalanie pamiątek i śladów po rodzie Duninów przez publikacje i opracowania historyczne, ukazujące się corocznie w biuletynie stowarzyszenia.
Ród Duninów wywodzi się z XIII wieku i ma długą historię. Jego potomkowie, osiedleni niegdyś głównie w Sandomierskiem, na Mazowszu i Kujawach, dziś mieszkają w wielu krajach: w Polsce, Rosji, Czechach, na Ukrainie, w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, USA, Brazylii, Peru, również na Litwie. Ród Duninów zawsze służył Ojczyźnie myślą, pracą, a jak trzeba to i krwią, i zawsze kierował się i kieruje prastarym zawołaniem: Omnia ad honorem - Zawsze z Honorem.

W 1992 roku zwołano pierwszy powojenny zjazd Duninów. Spotkało się około 30 osob, ale później, po zarejestrowaniu w 1995 roku stowarzyszenia, członków przybywało, obecnie jest ich już 117. Na zjazd w Wilnie swój przyjazd zgłosiło już około 50 osób. Organizatorzy pragną zaprosić do udziału w zjeździe osoby mieszkające na Litwie i czujące się Duninami. Wszyscy zainteresowani będą mogli również dołączyć do stowarzyszenia.

Program zjazdu:

23 czerwca
8.00 - wyjazd autokarem z Warszawy, ul. Emilii Plater, parking koło Sali Kongresowej PKiN; w trakcie jazdy Forum Duninorum, podczas którego będzie można wygłosić referaty
15.00 - planowany przyjazd do Trok, zwiedzanie we własnym zakresie
17.00 - planowany wyjazd do Wilna
17.30 - zakwaterowanie
19.00 - obiadokolacja

24 czerwca
8.00 - śniadanie
9.00 - zwiedzanie Wilna z przewodnikiem
19.00 - uroczysta kolacja w restauracji "Pan Tadeusz" w Domu Polskim

25 czerwca
9.00 - śniadanie, po nim msza św., czas wolny
19.00 - obiadokolacja w restauracji "Pan Tadeusz" w Domu Polskim
20.00 - wyjazd do Polski

Więcej informacji na stronie internetowej stowarzyszenia.

Data: 
23.06.2011 (Impreza całodniowa) - 25.06.2011 (Impreza całodniowa)