Ziemia państwowa własnością wszystkich mieszkańców?


Sejm Litwy przyjął nowelizację ustawy o ziemi, na podstawie której po rozwiązaniu okręgów (województw) ziemia państwowa na terenach wiejskich pozostanie w gestii rządowej agencji rolnej, natomiast w miastach – w gestii samorządu. Czy jednak prezydent Litwy podpisze tę nowelizację?
Doradca ekonomiczny prezydent Litwy Nerijus Udrėnas twierdzi, że taka nowelizacja może sprzyjać manipulacjom. "Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė podkreśliła, że ustawy regulujące kwestie gruntów państwowych powinny zapewniać efektywne, racjonalne i zcentralizowane zarządzanie tym majątkiem. Ziemia państwowa jest skarbem wszystkich mieszkańców Litwy i  bezapelacyjnie powinna służyć interesom nie określonych grup, lecz publicznym" - relacjonował Nerijus Udrėnas. Uważa on, że państwo, które zrezygnuje z dysponowania gruntami na rzecz samorządów miejskich, stanie się od nich zależne, a zarządzanie majątkiem państwowym nie należy do obowiązków samorządu.

Zmiana w ustawie o ziemi była konieczna, ponieważ w lipcu bieżącego roku na Litwie w ramach reformy administracyjnej zostaną zlikwidowane okręgi (odpowiednik poskich województw), a właśnie administracja okręgów ("urząd wojewódzki") dotychczas zarządzała gruntami państwowymi i realizowała tzw. reformą rolną, czyli reprywatyzację gruntów, zwaną zwrotem ziemi.

Sprawa zwrotu gruntów, znacjonalizowanych przez władze radzieckie, jest jednym z największych problemów litewskich Polaków, gdyż poza Wileńszczyzną proces ten dobiega już końca. Tymczasem w stolicy Litwy swoją własność odzyskało zaledwie 12% ubiegających się. Obecnie zwrot ziemi jest wstrzymany i dalszy jego przebieg zależy właśnie od tego, w czyjej gestii - rządu czy samorządu - będzie obowiązek zakończenia tzw. reformy rolnej, okrzykniętej już przez mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny mianem "największego wywłaszczenia w majestacie prawa".

Na podstawie: BNS, Wilnoteka.lt

Komentarze

#1 iście bolszewickie

iście bolszewickie tłumaczenie!!!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.