Zielna w Turgielach


Ołtarz w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Turgielach, fot. wilnoteka.lt
15 sierpnia w Turgielach odbyły się uroczyste obchody Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli inaczej Zielnej. W tym roku uroczystości odpustowe trwały dwa dni. W przeddzień święta rekolekcje odprawił ks. Stefan Ceberek z Porządzia (Polska), a we czwartek po uroczystej mszy św. do późna trwała huczna zabawa.
We czwartek uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny koncelebrowaną przez ks. Stefana Ceberka. Podczas mszy św. zostały poświęcone tegoroczne plony oraz zioła. W uroczystości wzięli udział m.in.: eurodeputowany, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski, poseł na Sejm RL Leonard Talmont, wiceminister energetyki Renata Cytacka, wiceminister oświaty i nauki Edyta Tamošiūnaitė, wiceminister łączności Władysław Kondratowicz, mer Samorządu Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz i starosta Gminy Turgiele Wojciech Jurgielewicz.

Po uroczystościach w kościele, na boisku miejscowej polskiej Szkoły Średniej im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego rozpoczął się koncert. Część artystyczną jak zwykle poprzedziły oficjalne przemówienia. Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski podziękował rolnikom za trud codziennej pracy na roli. Przypomniał, że uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zbiega się z Dniem Wojska Polskiego.

"Dzisiaj obchodzimy święto Maryjne. Jest to wielkie święto w Kościele katolickim na Litwie, w Polsce, innych krajach, również w naszej małej Ojczyźnie - Wileńszczyźnie" - mówił W. Tomaszewski. Do rolników europoseł zwrócił się słowami: "Dziś również obchodzimy uroczystości dożynkowe. Chcę podziękować naszym rolnikom za niełatwy trud na naszej nieżyznej, piaszczystej ziemi wileńskiej, którą rolnicy bardzo kochają. Dziękujemy serdecznie za uprawianie tej ziemi i prosimy o jej pielęgnowanie, choć Państwa zarobki nie są najwyższe. Ale dziś przede wszystkim jest święto Maryjne, więc witaj Święta, Wniebowzięta, spraw, ażeby chleba powszedniego nigdy nie zabrakło na Waszych stołach, ażebyście w zdrowiu i dostatku doczekali następnych odpustów i festynu".

Mer Zdzisław Palewicz mówił o obojętności, jaka obecnie bardzo często towarzyszy wolności i demokracji, oraz nawoływał do solidarności i jedności. Z. Palewicz podkreślił, że "jesteśmy wspólnotą, a członkowie wspólnoty łączą się ze sobą". Mówił o dziękczynieniu Bogu za to, że "tu, na naszej ziemi wileńskiej, zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy razem. Jesteśmy dumni z Państwa pracowitości, wytrwałości, pracy i przebaczenia za nasze i innych błędy, z Państwa wyrozumiałości. Bądźmy solidarni, bądźmy razem - wówczas pokonamy wszystkie trudności" - nawoływał Z. Palewicz.

Po uroczystych przemówieniach rozpoczęła się część artystyczna. Za symbolicznego lita każdy mógł skosztować serwowanych przez gospodynie smakołyków. Degustacji wspaniałych wyrobów miejscowych gospodyń towarzyszyły w tle melodie ludowe w wykonaniu miejscowego Zespołu Folklorystycznego "Turgielanka", Zespołu Pieśni i Tańca "Solczanie", Zespołu Śpiewaczego "Strzelce" z Polski, Grupy Folklorystycznej "Kupalinka" z Białorusi oraz Chóru Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie "Speranza".

Goście przybyli z Polski na tegoroczne obchody dziękczynne Matki Boskiej Zielnej nie kryli zachwytu z udziału w festynie, a niektórzy z nich podkreślali, że organizatorzy podobnych świąt z Polski powinni przyjechać do Turgiel, by zobaczyć, jak organizuje się tego rodzaju uroczystości. "To święto jest jaskrawym przykładem tego, jak Polacy na Wileńszczyźnie pielęgnują własne tradycje narodowe, religijne i kulturalne" - powiedział jeden z gości.

Na Wileńszczyźnie Święto Wniebowzięcia NMP obchodzi się bardzo uroczyście. W wielu parafiach odbywają się festy, festyny, koncerty. Oprócz Turgiel we czwartek wesoło bawili się między innymi mieszkańcy Kowalczuk, Korwia i Mickun.

Na podstawie: Inf.wł.