ZHPnL uhonorowany Nagrodą „Semper Fidelis”


Laureaci Nagrody „Semper Fidelis”, fot. Sławek Kasper (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy wręczył Nagrodę „Semper Fidelis”. W ten sposób wyróżnione zostały osoby, instytucje i organizacje, które działają na rzecz upamiętniania dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uroczystość odbyła się w Pałacu w Wilanowie. W gronie laureatów jest Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie.Idea tej nagrody zrodziła się podczas prac Kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci”. Jak wyjaśnił dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek, dostrzeżono wówczas, że bardzo wiele zgłoszeń dotyczy ludzi, instytucji, organizacji, które zajmują się ochroną polskiego dziedzictwa na Wschodzie, ratowaniem tych pozostałości i świetności Rzeczypospolitej, tych elementów, które zostały na Kresach. Dlatego kierownictwo IPN uznało, że należy wyróżnić i podkreślić ich zaangażowanie specjalną nagrodą, Nagrodą „Semper Fidelis” – zawsze wierny.

Laureatów wyłoniła Kapituła Nagrody, na czele której stoi prezes IPN Jarosław Szarek. Podkreślił on, że laureaci nagrody reprezentują różne pokolenia  to seniorzy, świadkowie historii, ale także młode pokolenie. „Ci młodzi Polacy, którzy tam dzisiaj żyją, są dumni z polskości. Ta polska młodzież to przyszli strażnicy polskiej pamięci. IPN składa hołd wszystkim, którzy w tym wielkim dziele, w tej wielkiej pracy uczestniczą. Ta nagroda wyrosła z tej ogromnej pracy i aktywności. To nagroda za tę wielką aktywność wszystkich rodaków, którzy pracują na rzecz zachowania tego dziedzictwa”  mówił Szarek.

Laureatami I edycji Nagrody „Semper Fidelis” zostali: socjolog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki ks. Roman Dzwonkowski, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi płk Weronika Sebastianowicz, Komendant Polskiego Harcerstwa na Ukrainie, harcmistrz Stefan Adamski. Statuetki przyznane zostały również „Wołaniu z Wołynia” – pismu religijno-społecznemu rzymskokatolickiej diecezji łuckiej na Ukrainie i Związkowi Harcerstwa Polskiego na Litwie. W imieniu ZHPnL nagrodę odebrał Naczelnik Organizacji Harcerzy phm. Gerard Tumasz. Wyróżnienie za twórczość literacką inspirowaną losami Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej odebrał Wiesław Helak, pisarz, scenarzysta i reżyser filmowy, autor m.in.: „Lwowska noc”, „Scenariusze syberyjskie”, „Tryhubowa”, „Tchnienie”, „Nad Zbruczem”.

Na podstawie: ipn.gov.pl, IAR