Żegnaj, Wilniuku!


Śp. Paweł Adamowicz, fot. Wilnoteka.lt
Przestało bić Serce, które biło dla Gdańska, a w Jego głębi od najmłodszych lat było też Wilno... Miłość do Miasta Rodziców nie była tylko sentymentem, wyniesionym z domu rodzinnego - pielęgnował to uczucie tak czule, że my wszyscy tu w Wilnie i na Wileńszczyźnie wiedzieliśmy: mamy w gdańskim Ratuszu Wielkiego Przyjaciela, znawcę naszych spraw i problemów.Wszystkim Najbliższym, Przyjaciołom i Współpracownikom śp. Pawła Adamowicza przekazujemy z miasta nad Wilią najgłębsze wyrazy współczucia, łączymy się z Wami w żalu i bólu jakże ludzkiego pytania: „Dlaczego...”
.
 
W naszej pamięci pozostaniesz Wilniukiem, chociaż przede wszystkim byłeś wybitnym Gdańszczaninem i będziesz nadal patronem ścisłych więzi, łączących te oba Miasta oraz ich mieszkańców – oby nie zabrakło godnych kontynuatorów Twego dzieła zbliżenia. 

Spoczywaj w pokoju...