Ze względów humanitarnych zezwolono przybyć na Litwę 326 Białorusinom


Fot. vrm.lrv.lt
Zezwolenia na skorzystanie z korytarza humanitarnego i przybycie na Litwę wydano 326 Białorusinom, przybyło – 81, kolejnych 26 osób zwróciło się o przyznanie im azylu politycznego, w poniedziałek, 28 września, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy.

Zezwolenia wydawane są rozporządzeniem minister spraw wewnętrznych Rity Tamašunienė. Wydaje się je po otrzymaniu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych umotywowanej propozycji ws. przybycia obcokrajowca na terytorium Republiki Litewskiej z wyjątowych względów humanitarnych (np. zaistniałych okoliczności politycznych lub innego zagrożenia). Zezwolenia takie wydawane są osobom, które ucierpiały na skutek działań i represji reżimu lub prześladowanym obywatelom Białorusi, aktywnym przedstawicielom opozycji.

„11 sierpnia zaczęliśmy stosować wyjątek i wydajemy zezwolenia na przybycie ze względów humanitarnych obywatelom Białorusi. Liczba przybywających stale się zmienia. Codziennie otrzymujemy wnioski o wydanie zezwolenia na przyjazd na Litwę, widzimy jednak, że wielu obywateli Białorusi z tej możliwości jeszcze nie skorzystało. Nie mam wątpliwości, że decyzja o opuszczeniu kraju jest bardzo trudna. Osoby te mogą wrócić do swego kraju, jeżeli nie będzie dla nich zagrożenia” – twierdzi minister spraw wewnętrznych Rita Tamašunienė.

Rząd Litwy podjął decyzję o stworzeniu Białorusinom możliwości przyjazdu na Litwę w połowie sierpnia, po tym, gdy reżim białoruski po wyborach prezydenckich zaczął w brutalny sposób tłumić pokojowe protesty.

Przypomnijmy, 11 sierpnia po wyborach prezydenckich na Litwę przybyła zmuszona do opuszczenia Białorusi kandydatka opozycji w wyborach prezydenkich Swiatłana Cichanouska. Na Litwie przyznana została jej ochrona.

Białorusini, którzy chcieliby przybyć na Litwę ze względów humanitarnych, powinni zwrócić się do ambasady Litwy na Białorusi z wnioskiem o wydanie wizy Schengen i przedstawić informację potwierdzające względy humanitarne. Wiza Schengen zezwala na przyjazd na terytorium państw strefy Schengen i przebywanie w nich (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w ciągu 180 dni. Okres ten jest liczony od daty pierwszego wjazdu.

Obywatele Białorusi, jeżeli czują się prześladowani lub istnieje rzeczywiste zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i życia, mogą przybyć na Litwie i wnioskować o przyznanie im azylu politycznego. Wnioski takie można złożyć w punkcie kontroli granicznej, w Służbie Ochrony Granicy Państwowej lub w Departamencie Migracji. Po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie azylu politycznego wnioskodawcy przyznawana jest jedna z form azylu – status uchodźcy lub dodatkowa ochrona i wydawane jest zezwolenie na pobyt na terytorium Republiki Litewskiej.

Od sierpnia br. o przyznanie azylu politycznego na Litwie zwróciło się 26 osób.

 Na podstawie: vrm.lrv.lt, bns.lt, migrant.info.pl