Zbliżają się obchody 700. rocznicy założenia Wilna


Fot. vilnius.lt
W 2023 r. Wilno będzie obchodziło 700. rocznicę założenia. Agencja turystyczna Go Vilnius przygotowała plan działań na najbliższe dwa lata, który uświetni obchody i którego celem będzie m.in. utrwalenie więzi emocjonalnej mieszkańców całego kraju ze stolicą, wzmocnienie tradycji historycznych oraz zwiększenie rozpoznawalności Wilna w świecie.
„Dziś Wilno można nazwać miastem możliwości, które idzie krok w krok z innymi rozwiniętymi stolicami europejskimi i światowymi” wskazuje mer miasta Remigijus Šimašius. Podkreśla jednak, że to właśnie „chlubna historii miasta zadecydowała o tym, iż Wilno jest dziś miastem zachodnim”.

„Program obchodów jubileuszu jest tworzony w taki sposób, aby każdy mieszkaniec Litwy był dumny ze swojej stolicy i jak najszersze grono obcokrajowców, którzy chcieliby odwiedzić Litwę, usłyszało o Wilnie i jego możliwościach” – mówi Šimašius.

Wilno rocznicę swego założenia będzie obchodziło dwa razy w roku: 25 stycznia upamiętniając datę z 1323 roku, pod którą pojwaiła się pierwsza wzmianka o mieście w źródłach historycznych oraz 25 lipca – dzień swego patrona – św. Krzysztofa. Zimą, na dzień urodzin Wilna będzie organizowany festiwal instalacji świetlnych, a latem – festiwal muzyczny. 

Wilno już w tym roku rozpoczęło przygotowania do obchodów imponującego jubileuszu. Ważną część trzyletniego programu wydarzeń zrealizuje siedem organizacji kulturalnych, które zwyciężyły w konkursie pomysłów, zorganizowanym przez Urząd Miasta Wilna i Go Vilnius.

Jubileusz miasta będzie obchodzony również poza granicami Litwy, co – jak wskazuje mówi Inga Romanovskienė, szefowa Go Vilnius – „zwiększy rozpoznawalność kraju i miasta oraz liczbę turystów na Litwie”.

Na podstawie: vilnius.lt, govilnius.lt