Zatwierdzono strategię szkolenia w zakresie oporu obywatelskiego


Fot. lrs.lt
Obrona narodowa jest obowiązkiem nie tylko sił zbrojnych Litwy, lecz także wszystkich obywateli kraju – napisano w uchwalonej we wtorek, 17 maja, przez litewski sejm strategii szkolenia w zakresie oporu obywatelskiego podczas wojny.„Każdy obywatel, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania, wszystkie cywilne instytucje i organy państwowe oraz samorządowe, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia i organizacje obywatelskie muszą być zdeterminowane, by przeciwstawić się agresji i okupacji” – czytamy w dokumencie.

Celem strategii jest „budowanie odporności, woli obywatelskiej i umiejętności, aby zapewnić gotowość i zaangażowanie każdego”. Edukacja na temat bezpieczeństwa narodowego będzie odbywała się m.in. w szkołach podstawowych i średnich, a w szkolenia zostaną zaangażowani też byli wojskowi.

„Wierzę, że dzięki przyjęciu tej strategii dokonaliśmy przełomu we wzmacnianiu gotowości obronnej kraju. Wierzę, że od tej pory każdy obywatel, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy zdolności, będzie mógł znaleźć sposób, by wnieść swój wkład we wspólne dzieło” – powiedział minister obrony Arvydas Anušauskas.

Rząd Litwy będzie zobowiązany obecnie do powołania Rady ds. Oporu Cywilnego, która zapewni koordynację działań. Rząd będzie też monitorował postępy w realizacji strategii.

Według najnowszych danych opinii społecznej, 44 proc. mieszkańców Litwy jest gotowych bronić swego kraju z bronią w ręku, 54 proc. wyraża gotowość udziału w oporze obywatelskim. Zgodnie z założeniami przyjętej strategii, do 2035 roku wskaźniki mają wzrosnąć odpowiednio do 60 i 70 proc.

Na podstawie: BNS, kam.lt, PAP