Zatwierdzono poprawki dotyczące wpisu narodowości


Fot. pixabay
Ci, którzy chcą zmienić narodowość w swych dokumentach, będą musieli jedynie wyrazić na to wolę – tak zadecydował w czwartek, 14 kwietnia, Sejm. Stosowne poprawki poparło 87 posłów, trzech było przeciwko, 26 wstrzymało się od głosu.Posłanka Laima Nagienė z frakcji „W imię Litwy” przekonuje, że poprawka ta będzie szczególnie przydatna dla dzieci z rodzin mieszanych.

„Jest wiele dzieci urodzonych za granicą w rodzinach mieszanych. Kiedy dziecko osiąga pełnoletniość, słuszne jest, aby miało możliwość zmiany zapisu i wybrania narodowości, którą preferuje” – powiedziała.

Poseł Remigijus Žemaitaitis uważa, że przyjęte poprawki stanowią zagrożenie dla państwa.

„Jest to realne zagrożenie dla nas jako państwa. (…) Możemy mieć tylko nadzieję, że nie będziemy musieli przedstawiać nowego projektu we wrześniu lub październiku” – powiedział polityk.

Minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska podkreśla, że zatwierdzone we czwartek poprawki wynikają z przyjętej w styczniu ustawy o pisowni imion i nazwisk w dokumentach, która wejdzie w życie w maju.

Ustawa o pisowni nazwisk nielitewskich przewiduje, że imię i nazwisko obywatela litewskiego może być zapisane w dokumentach alfabetem łacińskim w formie oryginalnej, ale bez znaków diakrytycznych.

Dobrowolska podkreśla, że aby zmienić w dokumentach swe nazwisko na formę nielitewską, trzeba będzie najpierw zadeklarować swą narodowość.

Na podstawie: BNS