Zapytanie poselskie do Ministra Łączności Sz. P. Eligijusa Masiulisa


Waldemar Tomaszewski, fot. wilnoteka.lt
Jak poinformowała organizacja pozarządowa „Europejska Fundacja Praw Człowieka”, jedenaście pracowników przedsiębiorstwa „Lietuvos geležinkeliai“ różnych narodowości zostało ukaranych za użycie swego języka ojczystego podczas pełnienia obowiązków służbowych. Wobec ukaranych dokonano cięcia wynagrodzeń. Takie zachowanie kierownictwa „Lietuvos geležinkeliai” jest skandaliczne, poważnie narusza Konstytucję Republiki Litewskiej (par. 29 „Niedozwolone jest ograniczanie praw człowieka lub ustanawianie przywilejów ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, położenie społeczne, wiarę, przekonania albo poglądy”) i inne zobowiązania międzynarodowe naszego kraju, przede wszystkim Konwencję Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych.
Przepisy przedsiębiorstwa „Lietuvos geležinkeliai”, zezwalające na cięcie lub skreślenie zmiennej części wynagrodzenia za użycie języka ojczystego, ale nie państwowego, ważne są od jesieni 2009 roku. Te przepisy są dyskryminacyjne i bezprawne. Proszę o podjęcie działań, by przedsiębiorstwo państwowe „Lietuvos geležinkeliai”, podwładna Ministerstwu Łączności, w trybie pilnym odwołała wyżej wymienione przepisy dyskryminacyjne, które dyskredytują nasz kraj na arenie międzynarodowej. Również proszę o zażądanie zwrotu obciętych wynagrodzeń bezprawnie ukaranym obywatelom. Proszę informować mnie o rozwiązaniu wyżej wymienionych problemów.

Z poważaniem,
Waldemar Tomaszewski,
Poseł do Parlamentu Europejskiego