Zaproszenie do udziału w X edycji Konkursu „Być Polakiem”


Fot. organizatorów
Do udziału w X jubileuszowej edycji Konkursu „Być Polakiem” zaproszeni są uczniowie (Moduł A) i nauczyciele polonijni (Moduł B).
Organizatorzy mają nadzieję, że tegoroczny temat Konkursu szczególnie zachęci dzieci i młodzież do myślenia o własnej tożsamości. Nieodparcie będą się, szczególnie młodzieży, nasuwać pytania: „czy być Polakiem poza granicami kraju to wartość dodana i dlaczego? Jak życie w dwukulturowości wzbogaca i rozszerza horyzonty myślenia? Jakie wartości kultury polskiej najsilniej wzmacniają polskość i pomagają czuć się Polakiem?” Na te i inne pytania będą odpowiadali zmagający się z zadaniem konkursowym.

Organizatorzy mają świadomość wielości oferty konkursowej: konkursy czytelnicze, deklamacyjne, teatralne itp. Wszystkie są ogromnie ważne, potrzebne. Sekundujemy im z ogromną życzliwością.

Konkurs „Być Polakiem” wnosi jednak nowy pierwiastek refleksji nad własną tożsamością. Bez jej mniej lub bardziej świadomego określenia nie da się być Polakiem w całym tego słowa znaczeniu. To jest takim, o którym Prezydent Ryszard Kaczorowski powiedział: „Zrozumiałem, że być Polakiem to zabiegać o to, aby flaga polska zawsze powiewała na równi z innymi flagami”. Do takiego przekonania chcemy prowadzić młodzież polonijną poprzez proponowanie jej udziału w Konkursie „Być Polakiem”.

Dlatego pozwalamy sobie prosić Państwa o wykorzystanie wszystkich możliwości dotarcia do młodzieży i zachęcenia jej do udziału w Konkursie. Nauczycieli nie trzeba zachęcać, lecz przekonać, że ich ogromny warsztat metodyczny wart jest pokazania i upublicznienia, aby mogli korzystać z niego także inni nauczyciele. Będzie to możliwe, bo konspekty chcemy wydać w formie książkowej.

Zaproszenie do udziału w Konkursie „Być Polakiem” – Moduły A i B.

Wszelkie pytania dotyczące obydwu modułów można kierować na adres: bycpolakiem2019@gmail.com.

Informacje o konkursie na stronie organizatora oraz w załącznikach:

Formularz zgłoszeniowy  

Kalendarium 2019

List do uczestników „Być Polakiem 2019”

Regulamin 

Na podstawie: swiatnatak.pl

Data: 
24.01.2019 - 10:00 - 03.03.2019 - 10:00