Zaprezentowano odnowiony projekt hotelu przy ul. Vasario 16-osios


Fot. projektas-vasario16g1
We środę zaprezentowany został odnowiony projekt nowoczesnego hotelu z centrum konferencyjnym i biurami, który ma powstać między kościołem pw. św. św. Filipa i Jakuba a budynkami dawnego szpitala przy ul. Vasario 16-osios. Jest to już kolejna wersja projektu – wcześniejsza wywołała falę krytyki, między innymi za to, że kościół miał być przesłonięty nowoczesnym, szklanym budynkiem hotelu.Autorzy
projektu – kierownik studia architektonicznego Archinova Antanas Gvildys oraz kierownik duńskiego studia PLH Arkitekter A/S Enrico Andersen twierdzą, że uwzględniono sugestie instytucji i społeczeństwa i wprowadzono istotne zmiany do pierwotnego projektu.

Obecny projekt zakłada większą niż dotychczas widoczność kościoła pw. św. św. Filipa i Jakuba z różnych perspektyw. W tym celu zostaną odtworzone oryginalny kształt dachu i fasada wschodnia budynku przy ulicy A. Goštauto, będą zburzone gmachy z czasów sowieckich. Poza tym budynek hotelu i centrum konferencyjnego będzie krótszy od pierwotnie planowanego – zrezygnowano z 47 pokoi” – powiedział A. Gvildys.

Po zbadaniu kontekstu historycznego, w odnowionym projekcie ogólna powierznia zabudowań będzie mniejsza o 1000 metrów kwadratowych. Proponowane rozwiązania zapewniają lepszą integrację w formowaną nową przestrzeń publiczną – podwórko wewnętrzne, a także stworzą lepszą łączność z otaczającą przestrzenią.


W trakcie wdrażania w życie projektu uwzględniono także przystosowanie terenu do potrzeb mieszkańców – zaplanowano odnowienie ścieżek spacerowych, zbudowanie ścieżki rowerowej (przedłużając już istniejącą), uporządkowanie oświetlenia ulic, unowocześnienie skrzyżowania znajdującego się w pobliżu.


Wstępnie koszta
projektu oszacowano na 45 mln euro.

Na podstawie: delfi.lt, projektas-vasario16g1.lt