Zapraszamy na obchody Stulecia wyzwolenia Wilna!


Żołnierze 85. Pułku Piechoty Strzelców Wileńskich składają wieniec na Nowej Rossie (1937 r.)
W pierwszych dniach stycznia 1919 ostatnie oddziały pokonanych Niemiec opuściły Wilno. Po latach niewoli miasto przejęli mieszkańcy, zorganizowani w Samoobronę Wileńską. Nie udało im się powstrzymać nacierających bolszewików – po zaciętych walkach 3-5 stycznia, gdy już było wiadomo, że pomoc z Polski tak szybko nie nadejdzie, wileńskie pułki piechoty i kawalerii wycofały się na zachód i razem z innymi oddziałami Samoobrony Litwy i Białej Rusi dały początek bohaterskiej Dywizji Litewsko-Białoruskiej Wojska Polskiego.


Za tych kilka dni wolności Wilna życiem zapłaciło kilkudziesięciu wilnian

– oddajmy hołd pierwszym wileńskim ofiarom walk o Niepodległość!

Zapraszamy na wspólne uczczenie Stulecia wyzwolenia Naszego Miasta spod zaborów i okupacji –
spotykamy się już w najbliższą sobotę, 
5 stycznia 2019 r. w samo południe na Nowej Rossie


Program obchodów:

12.00 – warta honorowa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w polskiej kwaterze na Nowej Rossie (przy kolumnie „Wilno swym Wybawcom”)

12.20 – przejście na Starą Rossę i zapalenie zniczy na kolejnych grobach żołnierzy Samoobrony (w tym na grobie A. Wiwulskiego)


12.45 – wycieczka po miejscach, związanych z działalnością Samoobrony i jej bohaterów – wyjazd z Rossy: Ostra Brama (rtm. W. Pilecki) – ul. Królewska (mjr. S. Bobiatyński) – ul. Zarzeczna (gen. W. Wejtko, A. Wiwulski) – ul. Wronia (pierwsza walka z komunistami) – pl. Łukiski (bracia Dąbrowscy)

14.00 – msza św. za poległych w walkach o Wilno w kościele pw. Świętych Jakuba i Filipa (przy pl. Łukiskim).

Zapraszają:
Klub Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Nowa Wilejka”, 
Redakcja portalu Wilnoteka.lt i Komitet Opieki nad Grobami Wojennymi


Data: 
05.01.2019 - 12:00 - 15:00