Zapraszamy do udziału w Festiwalu Muzyki Chóralnej "O Złotą Wstęgę Solczy"


Fragment plakatu promocyjnego, fot. salcininkaikultura.lt
W dniach 8-9 czerwca 2013, w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach oraz kościołach rejonu solecznickiego odbędzie się II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej "O Złotą Wstęgę Solczy". Festiwal jest otwarty dla wszystkich chórów amatorskich, także spoza Litwy, zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca br.
Chóry mogą uczestniczyć w następujących kategoriach (dopuszczalny występ chóru maksymalnie w dwóch kategoriach - za każdą kategorię obowiązuje osobna opłata wpisowego):
- chóry dorosłe mieszane (powyżej 24 osób),
- chóry dorosłe kameralne (do 24 osób),
- chóry jednorodne (żeński, męski),
- chóry dziecięce (do lat 15),
- chóry młodzieżowe (od lat 16 do 21).

Każdy chór przygotowuje stylistycznie zróżnicowany program składający się z:
- utworu wykonywanego w języku narodowym,
- pieśni sakralnej (kompozytor, język i epoka dowolna),
- utworu polskiego kompozytora lub pieśni ludowej (ewentualnie inspirowanej folklorem polskim),
- utworu dowolnego.

Występ zespołów powinien składać się z maksimum 4 utworów (czas trwania do 15 minut wraz z wejściem i zejściem ze sceny). Dopuszczalne dwa utwory z towarzyszeniem instrumentów.

Organizatorzy: Samorząd Rejonu Solecznickiego, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach

Patronat honorowy: ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz - przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi, biskup grodzieński, Zdzisław Palewicz - mer rejonu solecznickiego

Dyrektor organizacyjny festiwalu - Grażyna Zaborowska
Dyrektor artystyczny festiwalu - dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon

Szczegółowa informacja na temat festiwalu na stronie: www.salcininkaikultura.lt
 
Data: 
12.03.2013 - 00:00 - 15.03.2013 - 08:00