Zakończono rozpatrywanie sprawy 13 Stycznia


Fot. BNS
Wileński Sąd Okręgowy w piątek, 12 października, zakończył rozpatrywanie sprawy dotyczącej sowieckiej agresji 13 stycznia 1991 roku. Ogłoszenie orzeczenia – 18 lutego 2019 roku.
W procesie sądowym uczestniczyło dwóch rosyjskich oficerów, 64 oskarżonych o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości zostaną osądzeni zaocznie.

Prokuratura Generalna wnioskuje o wymierzenie najsurowszej kary – dożywocia – dla byłego ministra obrony Związku Sowieckiego Dmitrija Jazowa, oficera KG Michaiła Gołowatowa i kilku innych oficerów.

Pierwsze posiedzenie w sprawie odbyło się 27 stycznia 2016 roku. Za poszkodowane uznano prawie 500 osób. Do sądu przekazano ponad 700 tomów sprawy, z czego sam akt oskarżenia to 13 tomów.

Oskarżenia w sprawie 13 Stycznia przedstawione zostały również byłemu dowódcy wileńskiego garnizonu armii sowieckiej Władimirowi Uschopczikowi, byłemu drugiemu sekretarzowi Litewskiej Partii Komunistycznej Vladislovasowi Švedasowi, byłemu sekretarzowi Komitetu Centralnej Litewskiem Partii Komunistycznej Algimantasowi Naudžiūnasowi.

Oskarżenia przedstawiono również 60 innym osobom.

Wszyscy oskarżeni, za wyjątkiem obywateli Rosji Gienadija Iwanowa i Jurija Miela, prawdopodobnie zostaną osądzeni zaocznie. W celu zapewnienia udziału G. Iwanowa w procesie, wzięto od niego dokumenty, J. Miel natomiast przebywa w areszcie.

Mieszkający zagranicą oskarżeni o posiedzeniach sądu zostali poinformowani za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, dodatkowo wysłano też do nich wezwania na adres miejsca zamieszkania. Zostali też poinformowani o tym, że w przypadku, gdyby postanowili uczestniczyć w posiedzeniach sądu, zostanie wstrzymane zobowiązanie Europejskiego Nakazu Aresztowania i przybycie na Litwę oraz poruszanie się po kraju będzie dla nich możliwe bez żadnych ograniczeń.

13 stycznia 1991 roku jednostki wojskowe armii sowieckiej zaatakowały Wileńską Wieżę Telewizyjną i budynek Komitetu Radia i Telewizji. Zginęło wówczas 14 osób.

W 1999 roku w sprawie 13 Stycznia za tworzenie organizacji antypaństwowych i inne przestępstwa na kary więzienia skazanych zostało 6 osób: Mykolas Burokevičius, Juozas Jarmalavičius, Juozas Kuolelis, Leonas Bartoševičius, Stanislavas Mickevičius i Jaroslavas Prokopovičius. S. Mickevičius uciekł z Litwy.

Na podstawie: bns.lt