Zakończenie akcji „Maska i Książka”


Fot. organizatorów
W dniu dzisiejszym (piątek, 24 kwietnia br.) zakończyliśmy akcję „Maska i Książka”, rozpoczętą 16 kwietnia br. Akcja cieszyła się wielką popularnością i zainteresowaniem mieszkańców i mieszkanek Gdańska, do których rąk trafi prawie 18 tysięcy zestawów: maska ochronna + publikacja wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej.W ramach prowadzonej akcji pełnoletni mieszkańcy i mieszkanki miasta Gdańska, po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie, otrzymają od Muzeum II Wojny Światowej bezpłatnie maskę ochronną i publikację dotyczącą II wojny światowej. Maska  i książka zostaną dostarczone za pomocą kuriera.

Projekt „Maska i Książka” wpisuje się w szerszą akcję #M2WSwirtualnie, w ramach której Muzeum II Wojny Światowej dzieli się swoimi realizacjami w sposób wirtualny, bez konieczności opuszczania domów.

Z wielką radością informuję także, że treści publikowane ramach akcji #M2WSwirtualnie osiągnęły na dzień dzisiejszy liczbę 8,5 miliona wyświetleń. Wynik ten nie tylko bardzo nas cieszy, ale i utwierdza  w przekonaniu, że treści przez nas prezentowane, są nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim wartościowe, a zainteresowanie problematyką II wojny światowej jest bardzo duże.

Poniżej przesyłam Państwu słowa Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr. Karola Nawrockiego, podsumowujące kampanię społeczno-lokalną MIIWŚ „Maska i Książka”:

Szanowni Państwo, sytuacja epidemiologiczna nieoczekiwanie wpłynęła na zasady funkcjonowania życia codziennego w Polsce i na całym świecie. Zmienił się również sposób komunikacji – zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Nowa sytuacja sprowokowała alternatywne spojrzenie naszej instytucji na możliwości dotarcia do swoich odbiorców.

Dlatego też, po zamknięciu Muzeum II Wojny Światowej dla zwiedzających, rozpoczęliśmy internetową akcję #M2WSwirtualnie, w ramach której w naszych mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej publikujemy materiały dotyczące II wojny światowej. Prezentujemy tam nie tylko treści naukowe, ale również materiały edukacyjne oraz kulturalne. Podjęte działania cieszą się dużą popularnością, w efekcie czego dotychczas zostały wyświetlone prawie 8,5 miliona razy.

Jako instytucja biorąca aktywny udział w życiu społecznym naszego miasta staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gdańska. Stąd też w ramach akcji „Maska i książka” bezpłatnie rozdystrybuowaliśmy ponad niemalże 18 tysięcy zestawów składających się z maseczki ochronnej oraz książki wydanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tym gestem chcieliśmy podkreślić naszą solidarność z mieszkańcami w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Projekt był skierowany do pełnoletnich gdańszczanek i gdańszczan, którzy po wypełnieniu formularza dostępnego na naszej stronie internetowej w bezpieczny sposób mogli przyłączyć się do akcji. „Maska i książka” to już kolejne przedsięwzięcie zrealizowane w ramach polityki społecznej odpowiedzialności naszej instytucji. 

Dziękujemy wszystkim, którzy tak ciepło przyjęli akcję „Maska i książka”, a do których nie dane nam było dotrzeć bezpośrednio. Dziękujemy za liczne słowa wsparcia, otuchy i optymizmu. Płynące od Państwa pozytywne recenzje umacniają nas w przekonaniu o dużym społecznym zapotrzebowaniu na podobne inicjatywy. To z kolei daje nam motywację do podejmowania kolejnych działań!

Pragnę Państwa zapewnić, że wraz z pracownikami Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku nie zwalniamy tempa i wciąż pracujemy nad kolejnymi projektami. Będziemy o nich informować na bieżąco.

Życzę Państwu dużo zdrowia, ale także ciekawej lektury i wielu refleksji nad treściami niesionymi w naszych książkach. Żywię głęboką nadzieję – a nawet przekonanie! – że już niedługo spotkamy się w naszym Muzeum. 

dr Karol Nawrocki
Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Więcej informacji o akcji #M2WSwirtualnie na:

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji