Zakaz używania symboli agresji Rosji przeciwko Ukrainie - „Z” i „V”


Fot. BNS
Sejm Litwy zakazał we wtorek, 19 kwietnia, używania symboli "Z" i "V" wykorzystywanych przez Rosję podczas jej agresji przeciwko Ukrainie oraz używania wstążki św. Jerzego w kolorach żółto-czarnym symbolizującej zwycięstwo Rosji. Eksponowanie tych znaków będzie karane grzywną.

"Zmiany te są nie tylko konieczne, ale wręcz niezbędne dla naszego bezpieczeństwa narodowego, jeśli chcemy uniknąć losu podobnego do Ukrainy i przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie” – oświadczyła posłanka Monika Ošmianskienė.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami, na Litwie zabronione jest używanie "symboli reżimów totalitarnych lub autorytarnych, które były lub są wykorzystywane do propagowania agresji wojskowej, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych”.

Za używanie w miejscach publicznych symboli gloryfikujących agresję wojskową i zbrodnie wojenne na Litwie grozi obecnie kara grzywny w wysokości od 300 do 700 euro, a dla osób prawnych - do 1200 euro. W przypadku powtarzającego się wykroczenia wysokość grzywny wzrośnie odpowiednio do 900 i 1500 euro.

W Wilnie już dwukrotnie została zbezczeszczony symbolami "Z" i "V" pomnik ofiar Holokaustu.

W ocenie premier Ingridy Šimonytė "jest to oczywista prowokacja, mająca na celu skłócenie społeczeństwa”.

„Prowokatorzy tworzą kolejne symbole nienawiści” – dodała szefowa litewskiego rządu.

Również łotewski parlament przed kilkoma tygodniami zakazał używania symboli "Z" i "V". Za używanie ich w miejscach publicznych na Łotwie grozi kara grzywny w wysokości do 350 euro, a dla osób prawnych - do 2 900 euro.

Łotewska ustawa przewiduje też wyjątki, gdy użycie symboli nie ma na celu usprawiedliwienia lub gloryfikacji zbrodni wojennych.

Na podstawie: BNS, PAP