Zakaz kierowniczych stanowisk dla byłych współpracowników KGB


Sejm Litwy większością głosów (72 "za", 8 "przeciw") zaaprobował poprawkę do ustawy lustracyjnej, która zakazuje tajnym współpracownikom sowieckiej służby bezpieczeństwa KGB zajmować stanowiska kierownicze.

Poprawka do ustawy dożywotnio zakazuje byłym tajnym współpracownikom KGB pracy między innymi na stanowiskach prokuratorów, w wojsku, policji, departamencie bezpieczeństwa kraju, w sejmie i rządzie. Zakaz dotyczy pracy na stanowiskach dyrektorów szkół w samorządach oraz w placówkach dyplomatycznych poza granicami kraju.

Z kolei historyk i politolog Česlovas Laurinavičius jest zdania, że „wygląda to tak, jak gdyby ludziom, którzy współpracowali z systemem, chciało się zaszczepić jakieś poczucie winy. Wydaje, że dotychczas przeszkadzał temu Brazauskas, którego ranga w czasach sowieckich była o wiele większa niż ranga tych tajnych współpracowników KGB".

Na podstawie: BNS