Zainaugurowano działalność Centrum Biznesu Polonijnego


Na zdjęciu (pierwszy od lewej): Dariusz Piotr Bonisławski, fot. wspolnotapolska.org.pl
We środę, 18 maja, w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja Centrum Biznesu Polonijnego. Jego celem jest stworzenie narzędzi do aktywnej współpracy gospodarczej polskich środowisk w świecie, wymiany doświadczeń, promocji polskiej gospodarki, wykorzystania potencjału, siły i energii gospodarczej Polaków i Polonii na świecie.

Rolę gospodarza uroczystości pełnił prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, idee konsolidacji polonijnej aktywności gospodarczej przedstawili Członkowie Zarządu Krajowego „Wspólnoty Polskiej” Tomasz Różniak i Sebastian Jaworowski.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” czytamy: „Jest nas 60 milionów. Według szacunków MSZ, poza Polską żyje co najmniej 20 mln Polaków i osób deklarujących polskie pochodzenie. Wynika z tego, że poza Polską przebywa obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata. To wielki potencjał gospodarczy i kulturowy o niebagatelnym znaczeniu”.

„Organizacje polonijne powinny odgrywać znaczącą rolę w promocji gospodarczej Polski jako znakomitego miejsca dla inwestycji z ich krajów, ale także pomagać polskim firmom i inwestorom w zdobywaniu lokalnych rynków w ich kraju zamieszkania. Potrzeba zorganizowanej współpracy gospodarczej jest oczywista. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” postanowiło powołać do życia Centrum Biznesu Polonijnego, którego siedziba znajduje się w Domu Polonii w Warszawie” – czytamy dalej.

Wśród głównych celów Centrum Biznesu Polonijnego są:

 - prowadzenie portalu informacyjnego dotyczącego biznesu polonijnego, współpracy międzynarodowej oraz promocji polskiej gospodarki;

 - stworzenie bazy danych polonijnego biznesu;

 - organizowanie Polonijnego Forum Ekonomicznego w ramach Forum Ekonomicznego;

 - organizowanie seminariów, konferencji, targów i wydarzeń dotyczących promocji gospodarki polskiej i biznesu polonijnego.

Na podstawie: wspolnotapolska.org.pl