Zaduszki – dniem wolnym od pracy?


Fot. Wilnoteka.lt
Sejm skłania się ku temu, by wprowadzić jeszcze jeden dzień wolny od pracy – miałyby to być Zaduszki, 2 listopada. We wtorek, 25 czerwca, w pierwszym czytaniu za taką propozycją głosowało 48 posłów, przeciwko było 13, wstrzymało się od głosu 26. Gdyby w drugim czytaniu sejm poparł tę decyzję, dniami wolnymi od pracy byłyby zarówno 1 listopada, jak i 2 listopada. Dodatkowy dzień wolny od pracy pojawiłby się od 2020 roku. Taki pomysł zmiany Kodeksu Pracy wniosła posłanka z ramienia AWPL-ZChR Wanda Krawczonok.

Propozycja posłanki Akcji Wyboczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin była omawiana w sejmie w październiku 2018 roku. Wówczas głosowało za nią 64 posłów, 3 było przeciwko, 29 wstrzymało się od głosu. Projekt był następnie omawiany w sejmie. Jeszcze w ubiegłym roku posłanka argumentowała, że w taki sposób byłyby pielęgnowane mocno zakorzenione w naszej kulturze tradycje oddawania czci zmarłym.

„W 2006 roku Litwa ratyfikowała Konwencję UNESCO ws. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, według której to właśnie Zaduszki miałyby uzyskać wyjątkowy status – jako żywotne tradycyjne święto okazywania szacunku zmarłym. Nasze państwo jest odpowiedzialne za jej zachowanie, dlatego powinno stworzyć mieszkańcom warunki do pielęgnowania dawnych tradycji świątecznych” – podkreślała wówczas posłanka.

Socjaldemokrata Algirdas Sysas zaproponował, by nie pracować tylko w jednym dniu – albo 1 listopada, albo 2 listopada, sejm jednak się z tym nie zgodził: za głosowało 13, przeciwko było 36, wstrzymało się od głosu 33 posłów. Jak argumentował A. Sysas, spośród państw Unii Europejskiej jedyne Węgry mają dni wolne i na Dzień Wszystkich Świętych, i na Zaduszki, 11 państw w tym czasie dni wolnych w ogóle nie ma, a 17 państw ma tylko jeden dzień wolny.

Sejm nie poparł również propozycji konserwatysty Jurgisa Razmy, by nie obchodzić 1 maja. Za wykreśleniem tego dnia z listy dni świątecznych głosowało 29 posłów, 30 sprzeciwiło się, 32 – wstrzymało się.

Obecnie na Litwie jest 13 wolnych od pracy dni świątecznych.
 
Na podstawie: BNS, lt.wikipedia.org