Zaduszki – dniem wolnym od pracy?


Cmentarz na Rossie, fot. wilnoteka.lt
Sejm w pierwszym czytaniu przyjął propozycję, by Zaduszki, 2 listopada, były dniem świątecznym i wolnym od pracy. We wtorek, 16 października, za taką propozycją głosowało 64 posłów, 3 było przeciwko, 29 wstrzymało się od głosu. Projekt zgłosiła posłanka Wanda Krawczonok z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Ma być omawiany w komitetach.„W 2006 roku Litwa ratyfikowała Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zgodnie z którą to właśnie Zaduszki powinny mieć wyjątkowy status jako unikalne i wyjątkowo żywotne święto uczczenia zmarłych. Nasze państwo jest odpowiedzialne za jego zachowanie, dlatego powinno stworzyć obywatelom warunki do pielęgnowania dawnych tradycji świątecznych” – podkreśliła posłanka.

Obecnie dniem świątecznym i wolnym od pracy jest 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych.

Jak powiedziała Wanda Krawczonok, dzień ten nie jest przeznaczony do odwiedzania cmentarzy. Jednak nie wystarcza czasu, by odwiedzić groby w dalszych miejscach na Litwie, tworzą się korki uliczne, zwiększa się liczba wypadków samochodowych.

Konserwatysta Jurgis Razma zwrócił uwagę, że na Litwie jest już niemało dni świątecznych. Zaproponował w zamian zrezygnowanie z któregoś, by zalegalizować Zaduszki jako dzień świąteczny i wolny od pracy.

„Wymieniłbym w tym kontekście 1 maja. Tak naprawdę nikt na Litwie nie obchodzi tego święta, no chyba, że sadzi ziemniaki, jeżeli jest sprzyjająca pogoda” – powiedział poseł.

W. Krawczonok podkreśliła, że obecnie 23 państwa europejskie mają więcej dni wolnych niż Litwa, mniej – 8 państw.

W obowiązującym obecnie Kodeksie Pracy wpisanych jest 13 świąt państwowych. Niektóre z nich pokrywają się z weekendami.

Obecnie projekt będzie rozpatrywany w sejmowych komitetach. Drugie głosowanie zaplanowane zostało na 6 grudnia br. Jeżeli posłowie przegłosują za projektem, Zaduszki będą dniem świątecznym i wolnym od pracy już w 2019 roku. 

Na podstawie: bns.lt, inf. wł.