Za palenie na balkonach ukarano 30 osób


Fot. ELTA/ Marius Morkevičius
W ciągu półtora roku za palenie na balkonach bloków wielomieszkaniowych w dwóch największych miastach kraju ukarano 30 osób. Z tego 29 mieszkańców Kowna i jednego mieszkańca Kłajpedy. Wilnianie palący na balkonach otrzymali nagany. Zakaz obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Zakaz palenia na balkonach w stolicy dotyczy 1551 bloków mieszkalnych. "W ciągu miesiąca otrzymujemy po 1 - 3 prośby ukarania palaczy, ale narazie nikogo nie ukaraliśmy" - mówi zastępca dyrektora Administracji Samorządu Wilna Adomas Bužinskas. "Również latem dociera do nas średnio 50 - 60 protestów przeciwko ograniczeniom" - dodaje wicedyrektor.

Przedstawiciel Policji Litewskiej Ramūnas Matonis zaznacza, że trudno jest oszacować, ile osób na Litwie zostało ukaranych z powodu palenia na balkonach, bo policja nie prowadzi takiej statystyki. Jest ona włączona do ogólnych danych dotyczących przestępstw związanych z tytoniem. W roku ubiegłym takich przestepstw było 1364, a w tym, jak dotychczas - 1106.

Za naruszenie zakazu palenia na balkonie grozi grzywna w wysokości od 20 do 50 euro. Za powtórne wykroczenie - od 50 do 90 euro. Ukarany może też zostać właściciel pomieszczenia, jeżeli odmówi wskazania danych palacza. 

Na Litwie zakaz palenia w placówkach gastronomicznych, barach, klubach i w innych miejscach obsługi klientów obowiązuje od 2007 roku. Z kolei od 2021 roku nie można palić na balkonach, tarasach, loggiach budynków mieszkalnych należących do indywidualnych właścicieli, gdy co najmniej jeden mieszkaniec domu sprzeciwia się paleniu.  

Na podstawie: BNS