Z więzienia na Łukiszkach zaczęto przenosić więźniów


Więzienie na Łukiszkach, fot. bns.lt/Josvydas Elinskas
Z aresztu śledczego-więzienia na Łukiszkach w środę, 13 lutego, zaczęto przenosić więźniów skazanych na dożywocie – poinformował wiceminister sprawiedliwości Ernestas Jurkonis. Jak dodał, w najbliższym czasie przeniesiona zostanie również jedyna kobieta wśród skazanych na dożywocie, Alma Bružaitė.„Ona (Alma Bružaitė – przyp. red.) również powinna wyjechać. Wszystkie warunki zostały ustalone. Od lata przeznaczono trochę środków, dom poprawczy w Poniewieżu dokonał renowacji i teraz możliwe jest przetrzymywanie tam skazanych na dożywocie w trybie więziennym. (…) Będzie przetrzymywana sama w pomieszczeniu typu cela” – powiedział wiceminister sprawiedliwości Ernestas Jurkonis.

Jak dodał, z Łukiszek przeniesiono już 33 z 52 więźniów skazanych za ciężkie przestępstwa. Łącznie w tej placówce są 92 osoby z wyrokiem dożywotniego pozbawienia wolności. Wiceminister podkreślił, że jest to pierwsza operacja przeniesienia więźniów na tak dużą skalę.

E. Jurkonis przypomniał, że wszyscy skazani wymagają trybu więziennego. „Oznacza to, że będą przetrzymywani w pomieszczeniach typu cela i podlegać takiemu samemu reżimowi jak na Łukiszkach. Nie ma tu żadnego złagodzenia warunków więziennych” – powiedział.  

Według wstępnych planów wszyscy więźniowie mają zostać przeniesieni z Łukiszek do 1 kwietnia. Ale w zakładzie pozostanie 26 osób skazanych na dożywocie, które pracują dla państwowej spółki resocjalizacyjnej Mūsų amatai – te osoby zostaną przeniesione dopiero wówczas, kiedy powstaną dla nich warunki do pracy w innych instytucjach i zakładach pracy.

„Myślę, że programy (resocjalizacyjne – przyp. red.) będą kontynuowane i będą musiały zapewnić je te instytucje, do których zostaną przydzieleni więźniowie. Co się tyczy wolontariatu, jest on obecny również w innych placówkach, nie tylko w Wilnie. Ludzie nie są przenoszeni poza krąg polarny. Trudności logistyczne nie powinny być duże dla wolontariuszy, jeśli będą chcieli nadal pomagać swoim podopiecznym” – zapewnił wiceminister.

Obecnie w więzieniu na Łukiszakch przetrzymywanych jest łącznie ok. 600 osób. Minister sprawiedliwości Elvinas Jankevičius zapowiadał wcześniej, że więzienie na Łukiszkach zostanie przeniesione z centrum Wilna do końca tego roku. Będzie to kosztować do 1,5 mln euro. Cały kompleks budynków, w którym mieści się więzienie, ma zostać sprzedany bankowi Turto bankas. W 2002 roku kompleks został wpisany na Listę Wartości Kulturowych – objęto go najwyższym stopniem ochrony.

Próby przeniesienia zakłądu penitencjarnego na Łukiszkach z centrum Wilna podejmowało nieskutecznie kilka poprzednich rządów. W 2015 roku przetarg na przeniesienie więzienia do Prawieniszek w rejonie kowieńskim nie powiódł się ze względu na zarzuty o nieprzejrzystość działań i brak porozumienia odnośnie kosztów.

Na podstawie: bns.lt, inf. wł.