Z powodu suszy rząd ogłosił stan klęski żywiołowej


Fot. meteo.lt
W związku z panującą w ostatnich tygodniach suszą rząd zdecydował, że w całym kraju ogłoszone zostaną sytuacja nadzwyczajna i stan klęski żywiołowej. Pozwoli to rolnikom, którzy otrzymali wsparcie z Unii Europejskiej uniknąć sankcji związanych z niewywiązaniem się ze zobowiązań oraz ułatwi negocjacje z producentami żywności.

Minister rolnictwa Giedrius Surplys twierdzi, że choć w ostatnich dniach pada deszcz, warunki rolników w związku z wcześniejszą suszą są nadal trudne. „Proponujemy usankcjonować sytuację, w której każdy, kto z powodu suszy stracił zbiory na Litwie, mógł uniknąć sankcji ze strony Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rolnictwa z powodu niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z przyznania unijnego dofinansowania oraz aby każdy rolnik mógł się powołać na działanie force majure (siły wyższej – przyp. red.) w negocjacjach z producentami żywności zarówno na Litwie, jak i za granicą” – powiedział podczas posiedzenia rządu G. Siurplys.

Zdaniem szefa resortu rolnictwa Litewska Służba Hydrometeorologiczna ogłosiła stan klęski żywiołowej w ponad 15 samorządach – tam, gdzie nie padało przez co najmniej 30 dni, w kolejnych 10 nie padało od 15 dni. 16 samorządów już ogłosiło sytuację ekstremalną.

Jak przyznał G. Siurplys, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na poziomie całego kraju pozwoli rządowi łatwiej negocjować z Komisją Europejską odnośnie wymogów związanych z ochroną środowiska. „Zwracamy się obecnie do Komisji, prosząc, aby wydała zgodę na wypas zwierząt na terenach, które powinny być objęte ochroną” – powiedział minister. 

Obecna susza, zdaniem polityka, przypomina tę z 2006 roku. Zgodnie z szacunkami, straty w zasiewach mogą osiągnąć od 15 do nawet 50 proc. Minister twierdził we wtorek, że 
z powodu suszy rolnicy stracili około jednej trzeciej plonów. 

Propozycję ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na Litwie zgłosiła w zeszłym tygodniu specjalnie powołana komisja rządowa.

Susza najbardziej dotknęła południowe rejony kraju. Po ostatnich opadach deszczu sytuacja trochę się poprawiła. Sucho nadal jest w okolicach Kłajpedy, Kretyngi, Kielm, Poswola (Pasvalys) i Mariampola. Wilgoci brakuje jeszcze w niektórych południowych i północnych rejonach. W innych częściach Litwy warunki są optymalne, a w okolicach Solecznik i Święcian, gdzie w ostatnich dniach spadło najwięcej deszczu, odnotowano nawet nadmierną wilgotność. Fot. meteo.lt

Na podstawie: bns.lt, meteo.lt