Z powodu koronawirusa – 545 lekarzy i pielęgniarek w samoizolacji


Fot. lsveikata.lt
Z powodu kontaktu z podejrzanymi o zakażenie koronawirusem lub z osobami, u których stwierdzono jego obecność 545 lekarzy i pielęgniarek na Litwie przebywa obecnie w samoizolacji, przeważająca ich część (377) – w okręgu wileńskim – poinformowała we czwartek, 26 marca, epidemiolog Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego Daiva Razmuvienė. Najwięcej chorych na COVID-19 na Litwie – 49 proc. – to młode osoby w wieku do 40 lat.


W okręgach kłajpedzkim i poniewieskim samoizolacji poddało się po 60 lekarzy i pielęgniarek, w okręgu mariampolskim – 20, w okręgach kowieńskim, szawelskim, telszańskim i uciańskim – po mniej niż 10, w okręgach olickim i tauroskim na razie nie ma takowych.

Epidemiolog Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego Daiva Razmuvienė poinformowała, że nie posiada na razie informacji o tym, u ilu ogółem lekarzy stwierdzono dotychczas COVID-19.

Wcześniej informowano, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u lekarza ze stołecznej przychodni w Szeszkini, lekarza rezydenta w Klinikach Santaros w Wilnie oraz małżeństwa lekarzy z tegoż szpitala.

COVID-19 stwierdzono też u 8 lekarzy i pielęgniarek ze Szpitala w Wiłkomierzu, z tego powodu w samoizolacji przebywa ponad  połowa z 300 pracowników tej placówki.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono również u 2 lekarzy z Ignalina, którzy przebywają na leczeniu w Klinikach Santaros w Wilnie.

Według danych Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego, najwięcej chorych na COVID-19 na Litwie – 49 proc. – to młode osoby w wieku do 40 lat, około 40 proc. stanowią osoby w wieku od 40 do 60 lat, 3 proc. przypadków stwierdzono u dzieci wieku do 16 lat, pozostałe przypadki to osoby po 60. roku życia.

Zachorowalność wśród mężczyzn i kobiet jest praktycznie jednakowa: 52 proc. przypadków odnotowano wśród mężczyzn i 48 proc. – wśród kobiet.

Stan osób, u których na Litwie stwierdzono COVID-19 – średni lub lekki. Część z nich leczy się w domu.  

Według informacji Ministerstwa Ochrony Zdrowia, dotychczas na Litwie (stan na 26 marca, godz. 8) zarejestrowano 290 przypadków COVID-19, 4 osoby zmarły, 1 wyzdrowiała, wykonano ogółem 4320 testów, w tym we środę, 25 marca – 849.

Na podstawie: bns.lt, sam.lrv.lt