Z powodu COVID-19 dwa stołeczne szpitale zawieszają planową hospitalizację


Fot. BNS
Kliniki Santaros i Wileński Miejski Szpital Kliniczny z powodu coraz większego napływu pacjentów chorych na COVID-19 zawieszają planową hospitalizację. Świadczona w nich będzie jedynie niezbędna pomoc medyczna.„W Wilnie zostało zaledwie kilka łóżek dla pacjentów covidowych, otwierane są więc dla nich nowe oddziały. Łóżka i personel dla takich pacjentów nie mogą powstać z niczego: w Klinikach Santaros wstrzymano więc planową hospitalizację pacjentów o profilu terapeutycznym. Leczymy i przyjmujemy jedynie osoby wymagające niezwłocznej pomocy” – w piątek, 15 października, powiedziała dyrektor Klinik Santaros Jolita Jakutienė.

„Takaż sytuacja jest w Wileńskim Miejskim Szpitalu Klinicznym: świadczona jest jedynie niezbędna pomoc medyczna” – dodała.

Jak twierdzi, w szpitalach regionu wileńskiego, do którego należą okręgi wileński i olicki, leczonych jest 540 pacjentów chorych na COVID-19, w tym 52 – na oddziałach intensywnej terapii. To jedna trzecia wszystkich pacjentów covidowych na Litwie.

Według danych Departamentu Statystyki (stan na 15 października), w szpitalach na Litwie leczonych jest obecnie 1 571 pacjentów chorych na COVID-19, w tym 159 – na oddziałach intensywnej terapii.

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt