XXIV edycja konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”


Fot. wilnoteka.lt
W końcu listopada poznaliśmy laureatów XXIV edycji konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”, organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Po raz kolejny miano najlepszej szkoły Wileńszczyzny w rejonie wileńskim powędrowało do Gimnazjum w Mickunach, a w Wilnie – do Gimnazjum im. Jana Pawła II.

„Ja myślę,  że tajemnica sukcesu jest w codziennej pracy i jak postawimy na pierwszym miejscu lekcję i jej poziom, to wtedy możemy mieć nadzieję, że na wyjściu będzie jakiś rezultat. No i w tym kierunku pracujemy. Nie wiem, jak nam się udaje, ale jak te zestawienia widzimy, to naprawdę rezultat jest niezły i można dążyć do lepszych” – uważa dyrektor zwycięskiej placówki Adam Błaszkiewicz.

Wyniki XXIV edycji konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”:


Szkoły laureatki:

Wśród szkół miasta Wilna:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (dyrektor Adam Błaszkiewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Wiktor Łozowski)

Wśród szkół miast rejonowych:
Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (dyrektor Tadeusz Grygorowicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Irena Karpavičienė)

Wśród szkół rejonu wileńskiego:
Gimnazjum w Mickunach (dyrektor Małgorzata Radziewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Leokadia Malewska)

Wśród szkół rejonu solecznickiego:
Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace (dyrektor Mirosława Szostak, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Walentyna Bartoszewicz)
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach (dyrektor Danuta Anichowska, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Jadwiga Tużyk)

Szkoły wyróżnione:

Wśród szkół miasta Wilna:
Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie (dyrektor Czesław Dawidowicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Anna Makowska)
Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie (dyrektor Helena Marcinkiewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Danuta Korkus)
Gimnazjum im. J. Kraszewskiego w Wilnie (dyrektor Helena Juchniewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Maria Dunowska)

Wśród miast rejonowych:
Gimnazjum im. J.Śniadeckiego w Solecznikach (dyrektor Irena Wolska, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Irena Gredziuszko)
Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (dyrektor Franciszek Żeromski, prezes Koła „Macierzy Szkolnej Janina Raińska)

Wśród szkół rejonu wileńskiego:
Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach (dyrektor Zygmunt Jaświn, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Renata Krasowska
Gimnazjum w Awiżeniach (dyrektor Waleria Orszewska, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Janina Stacewicz

Wśród szkół rejonu solecznickiego:
Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach (dyrektor Teresa Sawiel, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Maria Ładziato)

Najlepsze szkoły podstawowe:

Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie (dyrektor Walery Jagliński, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Barbara Zinkiewicz)
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (dyrektor Janina Wysocka, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Irena Szostak)
Szkoła w Leszczyniakach w Wilnie (dyrektor Mariola Klimaszewska, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Regina Abłom)
Szkoła Podstawowa w Podborzu (dyrektor Halina Molis, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Maria Ligowska)
Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie (dyrektor Teresa Młyńska, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Anna Miluszkiewicz)
Szkoła Podstawowa w Mościszkach (dyrektor Waldemar Klimaszewski, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Danuta Czerniawska)
Szkoła Podstawowa im. prof. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach (dyrektor Romuald Grzybowski, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Renata Szuscickaja)

Wyróżnieni nauczyciele:

Język litewski:

Halina Stankiewicz-Mordas – Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Irena Zacharevskienė – Gimnazjum w Zujunach
 Irena Bełousowa – Gimnazjum św. St. Kostki w Podbrzeziu
Nadieżda Maslauskaitė – Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach
Renė Lučiūnienė – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

Język rosyjski:

Genowefa Paszkiewicz – Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Anna Czerniawska – Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
Ala Lebedewa – Gimnazjum w Mickunach
Janina Kazarina – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
Wioleta Bogdiun – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Stela Sankowska – Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach
Irena Pietuchowa – Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
Lilia Urbielewicz – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach
Danuta Jermałowicz – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Matematyka:

Teresa Michniewicz – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Anna Wankiewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Ana Taraszkiewicz – Gimnazjum w Mickunach
Regina Tamošiunienė – Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach
Wioleta Bogdanowicz – Gimnazjum w Pogirach
Walentyna Tumasz – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Alicja Jankiewicz – Gimnazjum w Ejszyszkach
Helena Moroz – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

Historia:

Danuta Radewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Lilia Gajewska – Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach
Wida Barkowska – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Janina Śliżewska – Gimnazjum w Ejszyszkach
Andriej Sziłobrit – Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
Alina Narkiewicz – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

Biologia:

Donata Berdiugina – Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Aleksandr Kisielewski – Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela w Wilnie
Alicja Jankuniene – Gimnazjum w Awiżeniach
Aleksandra Sinkiewicz – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Walentyna Cwilik – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

Informatyka:

Tatjana Rodewicz – Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Bożena Korwin-Piotrowska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Alina Špakauskienė – Gimnazjum w Trokach
Grażyna Giedrojć – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

Język angielski:

Nina Sienkiewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Katarzyna Kuzborska – Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Swietłana Żurowicz – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Jelena Boroda – Gimnazjum w Grzegorzewie
Renata Aliuk – Gimnazjum w Awiżeniach
Grażyna Czeraszniowaja – Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
Natalia Tiurnina – Gimnazjum w Mickunach
Wioleta Leonowicz – Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
Jelena Tamašauskienė – Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
Żana Narbutiene – Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze
Rozalia Visockienė – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
Jelena Wojtkiewicz – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
Walentyna Ławrynowicz – Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu

Język polski:

Regina Paszuto – Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
Danuta Korkus – Gimnazjum im. Wł. Syrokomlki w Wilnie
Anna Jasińska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Diana Oberlan – Gimnazjum w Mickunach
Ilona Herman – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
Aldona Sudenis – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Edyta Jasielonis – Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
Walentyna Dulko – Gimnazjum im. P.K. Brzostowskiego w Turgielach
Janina Snarska – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Chemia:

Krystyna Tuczkowska – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Ewa Walma – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Fizyka:

Czesław Robert Pawłowskij – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach

Różne przedmioty:

Janina Mozol –(religia) Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach
Stanisław Zajankowski – (muzyka) Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
Jolita Gilewicz – (pedagog socjalny) Gimnazjum w Rukojniach
Renata Krasowska – (muzyk) Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu

Nauczyciele szkół podstawowych:

Elwina Kuginienė – (lituanistka) Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie 
Barbara Zinkiewicz – (klasy początkowe) Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Jolanta Staszewska –(klasy początkowe) Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie 
Janina Orszewska – (logopeda) Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie 
Regina Abłom – (matematyk) Szkoła w Leszczyniakach ww Wilnie 
Danuta Czerniawska – (polonistka) Szkoła Podstawowa w Mościszkach 
s. Ludmiła Tichutina – (nauczycielka religii) Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie 
Leonarda Barnatowicz – (klasy początkowe) Szkoła Podstawowa w Podborzu 
Wioleta Naumowicz – (klasy początkowe) Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach 

Podczas uroczystości ośmiu nauczycielom wręczono też medale Komisji Edukacji Narodowej RP. Odznaczeniami za postawę patriotyczną, wieloletnią, rzetelną i oddaną pracę na rzecz kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży polskiej na Litwie uhonorowani zostali: Halina Antropik, Łucja Jurgielewicz, Stanisława Kaczanowska, Elwira Lepiłowa, Janina Łabul, Irena Pukinienė, Waldemar Szełkowski i Mirosława Szostak.

Na podstawie: Inf.wł.
Zdjęcia: Mateusz Mozyro, Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Mateusz Mozyro