XXI Zjazd ZHPnL – nowe władze Związku


Nowa przewodnicząca ZHPnL - hm. Julia Darjina, fot. wilnoteka.lt
Przedstawiciele drużyn harcerskich, instruktorzy i goście zebrali się w sobotę, 11 maja, na XXI Zjazd Związku Harcerstwa na Litwie. Celem spotkania było podsumowanie ubiegłych lat i wybór nowych władz organizacji. Zjazd był wyjątkowo uroczysty – harcerze obchodzili także 30-lecie swojej działalności.


Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbył się w Gotyckiej Sali Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Rozpoczął go podniosły apel, na którym kilka słów pochwały wygłosiła Ambasador RP Urszula Doroszewska i przekazała harcerzom tablicę upamiętniającą jubileusz działania Związku.

Podczas zgromadzenia obecni byli liczni goście. Za aktywną współpracę podziękowali Konsul Generalny RP Marcin Zieniewicz i dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński, a także przewodnicząca największej litewskiej organizacji skautowej – Ieva Brogienė, która wyraziła też chęć do dalszego aktywnego współdziałania. Życzenia organizacji złożyli również biskup Darius Trijonis i naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, a Sekretarz Generalny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Wiesław Turzański, opowiadał o początkach harcerstwa na Litwie.

Po przemówieniach gości nastąpiły sprawozdania przedstawicieli Zarządu oraz rozpatrywanie wniosków – delegaci dyskutowali o najważniejszych sprawach Związku i głosowali zmiany. Najważniejszą częścią były jednak wybory – delegaci proponowali kandydaturę i głosowali za nowymi członkami Zarządu, Sądu harcerskiego i Komisji Rewizyjnej. Głosowanie zwykle ma charakter tajny i odbywa się tak długo, aż jeden z kandydatów otrzyma przewagę w stosunku min. 3:2.

Wybory całkowicie zmieniły skład Zarządu: funkcję naczelniczki objęła pwd. Ewelina Mikołejko, naczelnika – phm. Gerard Tumasz, referentem zuchowym stała się pwd. Greta Butkiewicz, kapelanem – ks. Daniel Narkun, kwatermistrzem – phm. Joanna Pietkiewicz, a wiceprzewodniczącym został hm. Ryszard Gierasim. Na stanowisku przewodniczącego phm. Pawła Giliauskasa zastąpiła hm. Julia Darjina.  

hm. – harcmistrz
phm. – podharcmistrz
pwd. – przewodnik

Na podstawie: inf. wł.