XVII Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi Cz. III – VI Festiwal Kultury Polskiej (Poniewież)


Fot. organizatorów
9 czerwca, w ramach XVII Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, odbył się VI Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu. Zespoły z Polski i Łotwy śpieszyły z Kiejdan do Poniewieża.
Imprezę w Poniewieżu rozpoczęto Mszą Św. w katedrze pw. Chrystusa Króla, którą tradycyjnie odprawił życzliwy dla Polaków emerytowany biskup Poniewieża Jonas Kauneckas. Biskup wygłosił piękne kazanie po litewsku, a streszczenie kazania w języku polskim, polecił przekazać dla Kazimierza Duchowskiego. Mszę Św. swymi występami uświetniły Orkiestra Dęta z Kadzidła, kapela „Trzcinicoki oraz Chór „Preludium“ ze Szczytna. Z okazji Dnia Urodzin winszowano biskupa Jonasa Kauneckasa, wręczono kwiaty, a biskup prosił tylko o najważniejsze - codzienną modlitwę.

Po Mszy Św. długi, wielobarwny korowód z biskupem, niosącym flagę litewską, na czele, wyruszył na plac Wolności. Emerytowany biskup Jonas Kauneckas jest opiekunem i strażnikiem wszystkich Festiwali Kultury Polskiej w Poniewieżu.

W sercu miasta, w pobliżu pomnika polskiego króla Aleksandra, odbył się świąteczny koncert. VI Festiwal otwierały dyrektor Szkoły Podstawowej dla Głuchych i Niedosłyszących w Poniewieżu, prezes klubu „Aktywne Kobiety” - Danute Kriščiuniene i Irena Duchowska – prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan, Oddziału ZPL „Lauda”. Gości witali poseł na Sejm RL Povilas Urbšys,  prezydent Federacji Pokoju z Wilna Raimondas Urbonas, wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski, członek Rady Miasta Poniewież Loreta Masiliūnienė, prezes klubu Esperanto w Poniewieżu Vida Kulikauskienė.

Na scenie wystąpiły zespoły gości z Polski i Łotwy: Strażacka Orkiestra Dęta z Kadzidła, Kapela „Trzcinicoki” z Trzcinicy, Zespół Pieśni i Tańca „Kurpianka” z Kadzidła, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Młode Kurpie“ z Jednorożca; Zespoły Chór „Preludium“ ze Szczytna; Zespoły:  „Jutrzenka“ z Rezekne (Łotwa), „Romniczanie” z Dubeninek,  „Jasieniec” z Jasienicy Mazowieckiej, „Pauza” ze Starej Ruskołęki,  „Półtonki” z Ełku, „Barwy jesieni” z Budr, „Jezioranie“ z Jezioran, "Polskie kwiaty" z Gołdapi.

Poniewież reprezentowały Zespoły Taneczne „Liepsna”, „Selevy” (kier. Regina Liutkevičienė) i „Grandinėlė”  (kier. Zita Rimkuvienė).

Festiwal filmował  Steponas Kubeckas. To już 517 jego film autorski. Fotografowali Love Druktenytė, Dalia Gedgaudienė, Alina i Kazimierz Duchowscy. Wydarzenie tłumaczone na język migowy litewski i polski.

Na zakończenie imprezy w Poniewieżu wszystkich częstowano cepelinami przywiezionymi przez właścicielkę kawiarni „Savas kampas” z Kiejdan – Audrone Alekniene, która nie ukrywa swych polskich korzeni.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i uczestnikom za możliwość zorganizowania XVII Dni Kultury na Laudzie i Żmudzi. Bez wsparcia wielu „bratnich Dusz”, zaledwie z symbolicznym dofinansowaniem, imprez w trzech rejonach Litwy nie dało by się zorganizować.

Słowa uznania należą się wszystkim zespołom, organizatorom i widzom, którzy stworzyli pogodną, życzliwą i serdeczną atmosferę.

Od trzech lat, w ramach UTW w Poniewieżu odbywają się lekcje języka polskiego. W nauce języka polskiego wszystkim chętnym pomaga prezes Koła ZPL w Poniewieżu Regina Czyrycka.

Sponsorzy w Poniewieżu: Samorząd miasta Poniewież, „Kalnapilis” bezalkoholowy, Šasi, „Biuro verslas”, VTF, Loreta Masiliūnienė,  Centrum Informacji Turystycznej Poniewież.

Media: kiejdany.org, L24, Wilnoteka, Wspólnota Polska, Kurier wileński, Nasza Gazeta,  “Panevėžio kraštas“ AINA, panskliautas.lt, , „Sekundė”, „Akiratis”,  Jūsų Panevėžys.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji