XVI Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”


Fot. organizatorów
2 czerwca w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi odbył się XVI Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. Przez szesnaście lat Polacy z Kiejdan prezentowali swoje imprezy w Wilnie, Kownie, Poniewieżu, Datnowie, Akademii, Wędziagole, Krokach, Jaswojniach, Podbrzeżu i każdego roku koniecznie w Kiejdanach. W tym roku świętowanie objęło trzy rejony: radziwiliski, kiejdański i poniewieski.Imprezy odbyły się w Pacunelach, Wodoktach, Kiejdanach i Poniewieżu. Splendoru największemu świętu roku na Laudzie i Żmudzi dodało przybycie znakomitych gości, byli to: kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz, I Radca Ambasady RP, zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie, Paweł Krupka, wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Urszula Wołosiewicz, pracownicy resortu obrony narodowej z Inspektoratu Sił Zbrojnych RP w Bydgoszczy na czele z szefem Dyżurnej Służby Operacyjnej pułkownikiem Mirosławem Iwickim i szefem Oddziału Komunikacji Społecznej pułkownikiem Tomaszem Rożniakowskim z żołnierzami Wojska Polskiego, doradca Burmistrza Łobza Janusz Skrobiński, wicedyrektor administracji samorządu rejonu kiejdańskiego Antanas Pavolis, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka Edward Urbanowski z Jasienicy, dyrektor GOKu, tamburmajor Mażoretek Agnieszka Cynar z Niebylca, prezes  kowieńskiego oddziału ZPL, członek ZG, ZPL  Franciszka Abramowicz,  prezes  wędzigolskiego oddziału ZPL, członek ZG, ZPL  Ryszard Jankowski, Adam Wolański i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wasilkowa, Janusz Rak i Orkiestra Dęta oraz Mażoretki z Niebylca, Stanisław Gawrych i Orkiestra OSP z Kadzidła, Kazimierz Malicki i kapela ludowa „Łobuziacy“ z Łobza, Janina i Ryszard Kaczyńscy i Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Wach” z Wachu, Andrzej Horbik i Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” z Pobiedzisk, Zygmunt Chaberski i Chór „Cantilena“ z Małkini, Anna Kamińska i zespół „Błękitne berety“ z Bydgoszczy, Cezary Rostkowski, Barbara Siedlecka iMałkinianka” z Małkinii Górnej, Izabela Bogucka i zespół „Nadbużanie” z Nuru, Halina Szmajda i zespół „Jarzębiny“ z Broku, Tadeusz Giedrojć i zespół „Melodia” z Augustowa, Barbara Łojek i dziecięcy zespół ,,Jasieniec’’ z Jasienicy oraz Krystian Krasiński z Lajkuci, Wiesława Jastrzębska i zespół „Echo" z Andrzejewa, Teresa Litwa i Klub Senjora z Andrzejewa, Natalia Sosnowska i Leonarda Klukowska oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” z Niemenczyna, Marian Zinkiewicz i zespół „Kotwica” z Kowna, Waleria Wansewicz i jedyny Polski Zespół na Żmudzi „Issa” z Kiejdan. 

Na sienkiewiczowskiej małej Laudzie ślady polskości najwidoczniejsze są na cmentarzach w Pacunelach i Wodoktach, ale i podczas imprez polską mowę słychać było z ust osób starszych, które rozczulały się, rozmawiając z rodakami z Macierzy, opowiadając dawne dzieje. W Pacunelach w zorganizowanie spotkania z gośćmi DKP aktywnie włączył się proboszcz ksiądz Kęstutis Švabinskas, starosta Skėmiai Ingrida Gladkienė, dyrektor szkoły podstawowej Anatolijus Gajliūnas, Dom Kultury i miejscowa społeczność. Licznie przybyłych gości spotykała kapela ludowa, Dom Kultury zorganizował przedstawienie wesela z poszukiwaniem bogatego męża z suto zastawionym stołem weselnym, w kościele, z koncertem na wysokim poziomie artystycznym, wystąpiły miejscowe znakomitości, przed kościołem występowały orkiestry dęte z Wasilkowa, Kadzidła i orkiestra z Niebylca z mażoretkami.

W Wodoktach, w kościele pw. św. Agaty mszę św. celebrowali: proboszcz  Szczodrobowa i Wodoktów, ksiądz Remigijus Jurevičius, proboszcz  kościoła św. Jana Chrzciciela w Pacunelach, ksiądz Kęstutis Švabinskas i karmelita z Kowna o. Emilian Bojko, przed kościołem grały orkiestry dęte. Po mszy św. złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej piewcę Laudy Henryka Sienkiewicza. Gości witali przedstawiciel administracji samorządu rejonu radziwiliskiego, zastępca kierownika Wydziału Architektury i Urbanistyki Andrius Abromavičius i starosta Szczodrobowa Vidmantas Blužas. Po poczęstunku przy kaplicy fundatorów kościoła, polnymi drogami, w tumanach kurzu, autokary wracały do Kiejdan. Przed gmachem Samorządu rejonu kiejdańskiego wystąpiła orkiestra dęta z Niebylca z mażoretkami, dla chętnych udostępniono zwiedzanie Muzeum Rzeźb W. Ulewicza.

Po obiedzie w kiejdańskim Centrum Wielokulturowym odbyło się spotkanie literackie, prezentacja tomiku wierszy Ireny Duchowskiej „W zielonej dolinie”. O wydanie siódmego tomiku wierszy autorki zadbał Urząd Gminy Kadzidło, w serii Biblioteczka Kurpiowska pod redakcją Dariusza Łukaszewskiego. Liczba zawartych w tomiku wierszy odpowiada wiekowi autorki. Jak pisze we wstępie do wydania Dariusz Łukaszewski: „… Irena Duchowska zawsze pisze o tym samym, zawsze na poważnie. Notuje różnorodny świat. Dookolne drobiazgi. Jakiś pradawny zwyczaj. Nie unika moralitetu. Czasami przekazuje czytelnikowi felieton, doraźną uwagę, kolejną przypowieść o naszej, ludzkiej lekkomyślności. Pozostaje przy tym Poetką bólu i kronikarką przemijania…”  Nowy tomik prezentowała organizatorka wielu spotkań autorskich poetki w powiecie ostrowskim, wicestarosta powiatu Urszula Wołosiewicz. Utwory tłumaczone na język litewski przez syna Ireny Kazimierza Duchowskiego czytała dyrektor Centrum Wielokulturowego Audrone Pečiulytė. Podczas spotkania wystąpił literat, filolog, autor i tłumacz piosenek, badacz kultury śródziemnomorskiej Paweł Krupka oraz miejscowe poetki Genė Sereikienė, Elvyra Kisielienė i Irena Paplauskienė.

Po spotkaniu literackim na Starym Rynku wystąpiła kapela ludowa „Łobuziacy” oraz orkiestry dęte z Wasilkowa, Niebylca i Kadzidła. Barwnym, długim korowodem przez starówkę Kiejdan udano się do Centrum Kultury. Z pogodą bardzo się udało, zaledwie ostatni uczestnicy korowodu zdążyli schować się pod dach, jak rozpętała się straszliwa burza, lało jak z cebra, wiatr z trzaskiem zamykał drzwi, ale występy orkiestry dętej z Wasilkowa pochłonęły po brzegi wypełnioną widownię i wielu nawet nie zauważyło deszczu. Urozmaicony pięknymi występami zespołów koncert w Kiejdanach tradycyjnie prowadził powszechnie znany i lubiany Wincuk (Dominik Kuziniewicz).

Wieczór integracyjny odbył się w kiejdańskiej restauracji Aušruta. Integrację urozmaiciły piękne koncerty zespołu „Błękitne berety” przybłych z żołnierzami Wojska Polskiego z Bydgoszczy i orkiestry dętej z Wasilkowa. Wesołe biesiadowanie zakończyło XVI Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. Na zespoły czekał V Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu.

Organizatorzy i uczestnicy imprez wyrażają serdeczne podziękowania dla sponsorów festynu: Ambasady RP w Winie, Departamentu mniejszości RL, Samorządu Rejonu Kiejdańskiego, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Oddziału ZPL rej. Wileńskiego, Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz większości uczestników.  

Stowarzyszenie Polaków Kiejdan
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji