XV Międzynarodowa Konferencja CISIM w Wilnie


Prof. Khalid Saeed, fot. wilnoteka.lt
Od 14 do 16 września w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbywała się XV Międzynarodowa Konferencja CISIM (Computer Information System and Industrial Management Applications). Głównymi jej organizatorami byli Uniwersytet w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka, a jednym ze współorganizatorów - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.
 


Konferencję CISIM w Wilnie zorganizowano po raz pierwszy. Dlaczego akurat tu? Jak powiedział Wilnotece prof. dr hab. inż. Khalid Saeed z Politechniki Białostockiej, propozycja wyszła od prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku dr. hab. Jarosława Wołkonowskiego. "Uważamy, że  był to bardzo dobry pomysł - Polacy darzą Wilno szczególną miłością. Pomyśleliśmy więc, że warto, by również cały świat się o nim dowiedział" - wyjaśnił, dodając, że konferencja była naprawdę udana.


 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele 10 krajów: m.in. Indii, Japonii, Chin, Holandii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Czech, Polski. Jak podkreśla prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie J. Wołkonowski, konferencja ta jest ważna z tego względu, że dotyczy nowoczesnych technologii informacyjnych. "Informatyka nie jest łatwym kierunkiem, ale ma ogromne perspektywy" - podkreślił. 

 

W rozmowie z Wilnoteką prof. Khalid Saeed wysoko ocenił działalność Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie UwB. "Wielu ludzi oddało serce tej uczelni. Stara się, by poziom nauki - szczególnie z informatyki, jak również z ekonomii był wysoki. Coraz więcej studentów pobiera naukę na wydziale i coraz więcej jest chętnych do pracy na tej uczelni" - zaznaczył. 

Korzystając z okazji prof. J. Wołkonowski zaprosił chętnych do studiowania na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie. Dokumenty można składać do końca września, a wszystkie szczegóły są dostępne na www.uwb.lt.


Na podstawie: Inf. wł.  
Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz