Wzrośnie wartość pieniężna Nagrody Nobla


Na zdjęciu: złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla, fot. en.wikipedia.org
Wartość pieniężna Nagrody Nobla wzrośnie od tego roku o 1 mln koron (95 tys. euro), we czwartek, 24 września, poinformowała Fundacja Noblowska. Oznacza to, że laureat każdej z sześciu dziedzin otrzyma po 10 mln koron (950 tys. euro). Wzrost uzasadniono poprawą stanu finansów fundacji oraz chęcią utrzymania prestiżu Nagrody Nobla, której wartość „powinna podążać za rzeczywistym wzrostem płac w społeczeństwie”. Nagroda Nobla oprócz pieniędzy to także złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla oraz kaligrafowany dyplom.

Od początku 2012 roku kapitał, którym zarządza Fundacja Noblowska w Sztokholmie wzrósł z prawie 3 mld koron do 4,6 mld koron. W tym okresie roczny zwrot z inwestycji był bliski 9 proc. rocznie.

W 2011 roku z powodu skutków światowego kryzysu, w tym spadków na giełdach, wartość Nagrody Nobla została obniżona z 10 mln do 8 mln koron, a fundacja poczyniła oszczędności związane ze swoją działalnością. W 2017 roku na skutek ustabilizowania finansów zwiększono wysokość Nagrody Nobla z 8 mln koron do 9 mln.

W tym roku ogłoszenie laureatów Nagrody Nobla rozpocznie się 5 października. Z powodu restrykcji epidemicznych 10 grudnia w rocznicę śmierci fundatora nagrody Alfreda Nobla w Sztokholmie oraz w Oslo nie odbędą się tradycyjne uroczystości, w których zazwyczaj uczestniczy ponad 1000 osób. Planowane są spotkania w niewielkim gronie oraz połączenia z laureatami online.

Nagroda Nobla oprócz pieniędzy to także złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla oraz kaligrafowany dyplom.


Na podstawie: PAP