Wzrasta zainteresowanie studiami w Polsce


Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji na litewskie uczelnie wyższe wiadomo już, że ponad 20 proc. wszystkich maturzystów nie wykazało zainteresowania studiami w kraju. Jak podaje Związek Litewskich Samorządów Studenckich (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), według wstępnych danych z ponad 35 tys. litewskich maturzystów 7332 osoby nie próbowały dostać się na żaden uniwersytet. Przypuszcza się, że część abiturientów zdecydowała się na kontynuowanie nauki za granicą. Jest wśród nich także blisko 30 absolwentów szkół polskich na Litwie, którzy pomyślnie przeszli rekrutację i otrzymali stypendia Rządu RP na studia w Polsce.
Szkoły polskie na Litwie ukończyło w tym roku około 1400 uczniów. Większość wybiera się na studia na Litwie. "Zainteresowaniem polskich maturzystów cieszą się wszystkie uczelnie wyższe, od tych najbardziej prestiżowych do najprostszych" - mówi Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna".

Chociaż potwierdzone i usystematyzowane dane będą dostępne dopiero z końcem września, już teraz prognozy są optymistyczne. "Sądzę, że na studia wyższe trafi ponad 80 procent tegorocznych abiturientów szkół polskich, a w przypadku Gimnazjum im. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli można będzie mówić o wyniku ponad 90-procentowym" - mówi Józef Kwiatkowski.

Kilkudziesięciu maturzystów wyjedzie na studia do Polski dzięki rekrutacji tradycyjnie organizowanej przez Konsulat Generalny RP w Wilnie na początku maja. "W tym roku do egzaminów przystąpiło 139 osób, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym" - mówi Stanisław Kargul, konsul RP w Wilnie. "Jako powód swego ubiegania się o miejsce na polskiej uczelni wielu podawało wyższy poziom nauczania w Polsce, większą liczbę kierunków, a tym samym szersze możliwości" - dodaje konsul.

Istotny okazał się także argument finansowy - studia na Litwie w większości przypadków są płatne, natomiast stypendysta rządu RP otrzymuje co miesiąc około 1000 zł oraz ma zapewnione miejsce w akademiku.

24 osoby otrzymały stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Najwięcej stypendiów przyznano na kierunki: europeistyka, stosunki międzynarodowe, prawo. Kolejnym 4 osobom zostały przyznane stypendia Ministerstwa Zdrowia - co prawda ci kandydaci, po przebyciu rekrutacji w Wilnie, musieli jeszcze zdać dodatkowe egzaminy na uczelniach w Polsce. 2 osoby są na końcowym etapie rekrutacji na studia artystyczne i wszystko wskazuje na to, że również otrzymają stypendia.

Wiadomo również o 10 osobach, które nie otrzymały stypendium Rządu RP, ale kontynuowały ubieganie się o indeks na własną rękę. "Egzamin przeprowadzony przez komisję w Wilnie został uznany jako częściowa podstawa do zakwalifikowania na studia. Po przejściu kolejnych etapów rekrutacji już w Polsce, osoby te zostały studentami między innymi Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytetu Wrocławskiego" - mówi Stanisław Kargul.
Ponadto 15 maturzystów ubiegających się o indeks studiów medycznych ma szansę na ukończenie kursu przygotowawczego w Studium Języka Polskiego w Łodzi i powtórne podejście do egzaminów za rok.

Według Józefa Kwiatkowskiego poszczególni absolwenci polskich szkół wyjeżdżają na studia także do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Na podstawie: BNS, inf. wł.

Komentarze

#1 Na studia w Polsce trzeba

Na studia w Polsce trzeba miec nie tylko pieniazki.
Marta z Rygi.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.